God se doel met Christelike onderwys is nie negatief nie. Dit het niks te doen met hoe sleg dinge gaan, of met negatiwiteit oor openbare skole nie. Dit is nie sy wil om ons kinders te isoleer nie, maar om hulle met vertroue in ʼn Bybelse wêreldbeskouing te bou, sodat hulle gereed sal wees om produktief te wees, om elke roeping te beskou as voltydse diens in die saak van Christus. Hulle moet ten volle verstaan dat hulle deur God na sy beeld geskape is, om Hom op elke terrein van die leerplan en van die lewe te verheerlik.

F. Carpenter in Christian education is the answer