Die beeld van God wat ons vir onsself vorm, het groot gevolge vir ons hele geloofslewe. Ons siening van onsself, die medemens en die daaglikse bestaan is hiervan afhanklik. Die dryfvere agter ons optrede en ons lewenskeuses word hierdeur gevoed. Ons gebed en ons lofsang, ons troos en ons toekomsverwagting word bepaal deur ons voorstellings van God. Wie is God? Dit is en bly 'n vraag van kardinale belang.

H. G. L. Peels in Heilig is zijn Naam (p. 22)