In sy werk oor die Heilige Gees gee Abraham Kuyper 'n nuttige onderskeid tussen die besondere take van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy wys dat "in elke werk wat deur Vader, Seun en Heilige Gees gesamentlik uitgevoer word, die krag om voort te bring van die Vader uitgaan; die krag om te orden van die Seun; die krag om te vervolmaak van die Heilige Gees." Volgens Kuyper moet ons aan die Vader dink as die Outeur van alle dinge, aan die Seun as die Middelaar van alle dinge, en aan die Gees as die Vervolmaker van alle dinge.

C. P. Venema in I believe in the Holy Spirit