Daar is beswaarlik iets wat meer onversoenbaar is met die wese van die geloof, as daardie doodsheid wat daartoe lei dat ʼn mens sy broeders veronagsaam en dat jy die lig van die Evangelie in jou eie boesem versteek hou.

Johannes Calvyn