Die Bybelse boodskap kan slegs vertolk word as ons elke keer twee woorde gebruik. Ek noem 'n aantal pare, tweetalle: God en mens; sonde en genade; skuld en vergewing; oordeel en vryspraak; regverdiging en heiliging; onmag en vernuwing; droefheid en vreugde; Jesus Christus en die Heilige Gees.

W. H. Velema