As daar enigiemand op aarde is wat verplig is om die gebod "om sonder ophou te bid" uit te voer, is dit sekerlik die Christelike predikant. Hy het besondere versoekings, buitengewone beproewinge, sonderlinge probleme; hy moet met God omgaan in ontsagwekkende verhoudings, en met mense in geheimsinnige belange; hy het daarom baie meer genade nodig as gewone mense, en aangesien hy dit weet, word hy voortdurend daartoe beweeg om hom op die sterke te beroep vir krag, en om te sê, 'Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom?"

C. H. Spurgeon in Lectures to my students