Getrouheid aan die Woord sal gevangenskap meebring, maar die Woord self kan nooit en sal nooit gebind word nie. Wanneer die wêreld God se volk aanval, is dit nie omdat dit in die eerste plek die mense haat nie, maar omdat dit die Woord van God haat. Dit haat die mense as draers van die Woord. As jy die Woord laat vaar, sal die wêreld jou uitlos.

T. C. van den Heuvel in The Word of God is not bound