Mense dink soms dat die doel van gehoorsaamheid aan God se wet eenvoudig is om Hom gelukkig te hou. Dit is waar dat Hy bly is as ons sy wet onderhou, maar die rede waarom God sy wet aan ons gegee het, is nie tot sy eie beswil nie, maar tot ons beswil. Dit is die God wat die Skepper is van menslike lewe, die God wat weet wat die beste is vir sy mense en vir alle mense. Die Tien Gebooie word dikwels beskryf as die Vervaardiger se instruksies -- vir hoe menslike lewe die beste kan funksioneer. Daar is die meeste vervulling en blydskap in ons lewe wanneer ons God se wet gehoorsaam.

C. J. H. Wright in Ambassadors to the world (p. 106)