Die grondslag van Hindoeisme, Boeddhisme, animisme en die meeste ander gelowe kan in Genesis 3:1-7 gevind word.
Die vier leuens, of geestelike foute, is die volgende:
1. Ontken die werklikheid van die dood. "Julle sal gewis nie sterwe nie" (vs. 4).
2. Bevraagteken die gesag van God se Woord. "Is dit ook so dat God gesĂȘ het..." (vs. 1).
3. Vergoddelik jouself. "Sodat julle soos God sal wees" (vs. 5).
4. Maak jou begeerte meer gesaghebbend as God se Woord. "Toe sien die vrou dat die boom goed was..." (vs. 6).
Satan het nooit hierdie vier grondslae van bedrog verander nie. Hy het hulle bloot telkens in ander gewade geklee in verskillende tye en verskillende kulture.

J. de Vries in How the New Age infiltrates