Die hoofdoel van my lewe, waar die goeie voorsienigheid van God my ook al plaas, is dat alle aspekte van my lewe geheilig word. Ja, dat selfs ook die harte en optrede van ander deur my lewenswyse verander mag word, tot eer van God. Mag my optrede daartoe lei dat die evangelie van ons Here en Verlosser Jesus Christus in alles versier word.

J. Owen