’n Preek sal geen gesag en krag hê, as dit nie gekenmerk word deur waarheid wat deur die Gees gehandhaaf kan word nie. Die Woord van God moet uitgelê word. Dit behoort die hart van die preek te wees. Daar bestaan ‘n wesenlike gevaar dat ons oormatig besorg raak oor dinge soos die voordrag, terwyl die Nuwe Testament aandring op die inhoud: “... laat dit wees soos woorde van God” (1 Pet. 4:11). Die gesag van die prediking kom uit die teks van die Skrif. Dit is God wat met krag Sy eie Woord handhaaf.

I. Murray in Lloyd-Jones on the authority of preaching