Niks is meer vals of meer verderflik as die moderne gedagte dat dit passief is om in 'n kerkbank te sit en luister nie. Om gelowig te luister en te bid, vereis die mees intense moeite en aandag. Kerke moet mense leer hoe om deel te neem deur te luister. As mense nie leer om in geloof te luister nie, kan aanbidding nie Woord-gesentreerd wees nie.

W. R. Godfrey in Leadership in worship