(Ander) godsdienste is nie bewyse van mense wat God soek nie, maar van mense wat die waarheid van die Een God probeer ontduik – die Een God wie se skepping so pragtig van Hom spreek.

G. Goldsworthy