Wanneer beginsels wat teen jou diepste oortuigings indruis begin om veld te wen, dan is jy geroepe tot stryd, en vrede het sonde geword; dan moet jy, ten koste van kosbaarste vrede, jou oortuigings voor vriend en vyand blootlê, met al die vuur van jou geloof.