In die sosiale geregtigheid gaan dit nie daaroor of die verdruktes ook in die ‘goeie dinge’ mag deel nie, maar of hulle deelgemaak word en besef dat hulle mag deel in die seën van die HERE.

A. Hartropp