Ons is besig om te groei, en wil onder die seën van die Here nog grootliks uitbrei. Op die oomblik is daar groot hoeveelhede artikels en boeke wat wag om verwerk te word. Met die oog op ons doel wil ons u graag dringend vra om betrokke te raak. Van die eenvoudigste tot die moeilikste take kan uitgekies word!

Ons is baie bly dat u dit oorweeg om betrokke te raak by die Christelike Biblioteek! Van u kant af weet ons dat tyd altyd ’n baie belangrike faktor is in so ’n oorweging. Van ons kant is dit van wesenlike belang dat almal wat betrokke is by die Christelike Biblioteek (CB) in een oortuiging saam kan werk aan die CB se doelstellings. Daarom wil ons u vra om (weer) die doelstellings van ons organisasie na te gaan en aan die hand daarvan biddend ons versoek om hulp te oorweeg. Mag ons Hemelse Vader u dan so lei om die regte besluit te maak, of dit voordeel vir ons inhou of nie.

Op die oomblik het ons letterlik honderde artikels wat wag om verwerk te word vir die CB. Verder is daar ook nog boeke (groot en klein) waarvan ons goedkeuring gekry het om dit om te sit in e-formaat. En dan praat ons nog nie eers van die skrywers waarmee ons hoop om binnekort nog kontak op te neem, of wat self literatuur stuur om geplaas te word, nie. In die toekoms hoop ons om ook nog uit ander tale waardevolle materiaal te gaan vertaal en verwerk. Daar is nog ’n ryk skat wat uitgedelf moet word! Ons het nog maar net ’n klein begin gemaak....

Die hulp wat ons op die oomblik benodig wissel van artikels proeflees tot taalkundige hersiening tot vertaling van artikels.
Ons wil voorstel dat u kontak met ons opneem sodat ons u meer inligting kan verskaf oor wat die verskillende take inhou. Vul net u kontakbesonderhede in by "Kontak ons", asook watter tipe hulp u op die oog het.