Hulle wat die Ou Testament dood verklaar, verklaar die Christus van die evangelie dood. G. Goldsworthy