Die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Tertullianus