Niemand sal sê: “Daar is geen God” totdat hy nie so verhard is in sonde dat dit vir hom belangrik is dat daar geen God sal wees wat hom tot verantwoording roep nie. Matthew Henry
Die Stroom van genade en geregtigheid is dieper en breër as die stroom van skuld. Matthew Henry
Wat God van ons vra, werk Hyself in ons, of dit sal nooit plaasvind nie. Matthew Henry