Niemand sal sê: “Daar is geen God” totdat hy nie so verhard is in sonde dat dit vir hom belangrik is dat daar geen God sal wees wat hom tot verantwoording roep nie. Matthew Henry