Daar is geen vierkante sentimeter grond in hemel of op die aarde of onder die aarde waar daar vrede is tussen Christus en die Satan nie. C. van Til