Laat ons nie sukses as die norm hanteer nie, maar die weg van gehoorsaamheid bewandel. P. Jongeling