Ons sal die hoogte van Christus se liefde moet meet (as dit ooit gemeet kan word) aan die diepte van sy lyding (as dit ooit geken kan word). C. H. Spurgeon