1 bladsye.

1 Johannes 5:3 - Liefde is Gehoorsaamheid

Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar...

1 Johannes 5:3a

tulp

Soos wat daar al baie vreemde uitsprake gemaak is oor die liefde van God vir die mens, net so  is daar ook al baie vreemde uitsprake gemaak oor die liefde van die mens vir God. Dit gebeur gereeld dat verkeerde lewenswyses en sondige keuses van mense in die wêreld goedgepraat word met die goedkoop woorde:  ‘Solank as wat jy lief is vir die Here Jesus’.

Hierdeur word die verantwoordelikheid van die mens weggeneem in alles wat hy doen, sê of dink. Eintlik kry die mens hiermee toestemming om te doen net wat hy wil op watter gebied ook al. Wat maak dit saak of jy nou trou met ʼn ongelowige? Solank as wat jy maar net lief is vir die Here Jesus. Wat maak dit saak aan watter kerk jy behoort of op watter manier jy jou doopbelofte nakom, watter boek jy lees of watter program jy op TV kyk, watter cd jy koop vir jou versameling? Solank as wat jy maar net lief is vir die Here Jesus.

Alles gaan tog uiteindelik hieroor?

Ja, inderdaad gaan alles daaroor!

Maar nou moet ons luister wat Johannes skryf. Gelowig en wys in sy ouderdom, skryf hy aan die gemeentes daardie dinge wat aan hom geopenbaar is. Hy skryf oor ons liefde vir die Here. Hy gebruik dieselfde woorde wat ons ook in die tweede gebod van die wet van die Here lees. In daardie wet word die liefde tot God ook verbind met die onderhouding van die gebooie.

Johannes skryf: dit is die liefde tot God – daardie liefde wat vrug is van God se liefde vir ons! – dat ons sy gebooie bewaar. Liefde word gekoppel aan gehoorsaamheid. Liefde en gebod vind hul grootsheid en voortreflikheid in die feit dat hulle aan mekaar verbind is.  God se gebooie is ruim en wyd. Hulle omsluit die hele lewe, ons lewenswandel en lewenspraktyk.

Liefde gee nooit toestemming om maar net te maak wat jy wil nie. Liefde vereis dat ons ernstig besig is met God se voorskrifte. Dan sal ons by alles wat ons doen, by elk besluit wat ons neem, onsself afvra: Wat vra die Here van my? Wat sê die Bybel? Vir die Here is niks onbelangrik nie.

Moenie jouself wysmaak dat liefde vir die Here niks met die gebooie te doen het nie. Wees net wys in die waarheid van die Heilige Skrif en bedink dat liefde tot die Here gehoorsaamheid aan die Here is. Laat ons dit dan ook doen met ’n gees van blymoedigheid!