Algemene Biblioteek

Artikels

Pieter Bisschoff het 'n pragtige nuwe boek geskryf oor Christelike Onderwys. Die boek gee die fondament vir 'n Christelike benadering tot al die vakke in laerskool en hoërskool.
Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo? Lees verder
Ware liefde tot God sal die HERE se wil soek in sy hele skepping om Hom te behaag. Dis die kruispad van reformasie, want dis die enigste pad vanaf Christus se kruis.

Nie sien nie, maar hoor

Hoewel in besonder die Ou Testament soms baie mensvormig oor God kan praat (God se arm, neus, mond, ens.), kan die beeld wat die mens konkreet van God wil vorm nie in groter besonderhede beskryf word nie. Nêrens word daar in die Ou Testament vermeld dat 'n mens die HERE se gesig gesien het nie. Daar is ook geen beskrywing van God se voorkoms nie. God is per slot van sake die Onsienlike (1 Tim. 1:17), wat 'n ontoeganklike lig bewoon, en wat geen mens gesien het of kan sien nie (1 Tim. 6:16). Hoe sou die menslike denke en verbeelding Hom dan ook kon bevat?
Dit gaan nie oor wat gesien kan word nie, maar eerder oor dit wat gehoor kan word: "Hoor, Israel, die HERE onse God is 'n enige Here" (Deut. 6:4). God is immers die Lewende wat gespreek het en spreek. Deur sy woord kry die mens 'n beeld van wie Hy is. "En die HERE het met julle uit die vuur gespreek; julle het 'n stem van woorde gehoor, maar geen verskyning gesien nie - net 'n stem was daar. Toe het Hy aan julle sy verbond verkondig..." (Deut. 4:12,13). En wat het Israel gesien? "Julle het self gesien dat Ek met julle van die hemel af gespreek het" (Ex. 20:22).

H. G. L. Peels in Heilig is zijn Naam (p. 13)

Onlangse blogs

Wat sien ons in die Ou Testament gebeur? Die een mislukking na die ander. Telkens is... meer
Die organisasie Open Doors vestig ons aandag steeds weer op die vervolgde kerk. Met... meer
Die kerk moet ongetwyfeld missionêr besig wees, maar moet nie so daarmee oorweldig... meer
Alle ware gelowiges het sonde wat in hulle oorgebly het in hierdie lewe. Romeine 7:... meer
Met twintig jaar se ANC-bewind agter die rug wonder ‘n mens wat die volgende... meer