Algemene Biblioteek

Artikels

Pieter Bisschoff het 'n pragtige nuwe boek geskryf oor Christelike Onderwys. Die boek gee die fondament vir 'n Christelike benadering tot al die vakke in laerskool en hoërskool.
Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien ‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe bly ‘n mens glo? Lees verder
Ware liefde tot God sal die HERE se wil soek in sy hele skepping om Hom te behaag. Dis die kruispad van reformasie, want dis die enigste pad vanaf Christus se kruis.

Liefde is die rede

Liefde is van die allergrootste belang in die verbondsverhouding wat God met ons het. God self is liefde (1 Johannes 4:8). Liefde is die beweegrede vir ons verlossing: “ .. om voor Hom in liefde te wees, deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus” (Ef. 1:4,5) “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het” (Joh. 3:16). Die werk van die Heilige Gees wek in ons die liefdevolle uitroep “Abba, Vader!” (Gal. 4:6). Liefde is waaroor die verlossing gaan.

J. L. Kortering in Retaining our first love

Onlangse blogs

Wat sien ons in die Ou Testament gebeur? Die een mislukking na die ander. Telkens is... meer
Die organisasie Open Doors vestig ons aandag steeds weer op die vervolgde kerk. Met... meer
Die kerk moet ongetwyfeld missionêr besig wees, maar moet nie so daarmee oorweldig... meer
Alle ware gelowiges het sonde wat in hulle oorgebly het in hierdie lewe. Romeine 7:... meer
Met twintig jaar se ANC-bewind agter die rug wonder ‘n mens wat die volgende... meer