1 bladsye.

2 Korinthiers 12:10 - Krag en Swakheid

Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.

2 Korintiërs 12:10

swak of sterk

Die woorde ‘want as ek swak is, is ek sterk’ is van die meer bekende woorde in die Bybel (2 Korintiërs 12:10). So ook vers 9: ‘My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is’. Dit is mooi, maar tog ook harde woorde uit die Bybel. ʼn Teks wat swaar en tog ook so vol liefde na ʼn mens toekom.

Soos u reeds weet, word Paulus hier voortdurend deur iets geteister. Sommiges dink aan die moontlikheid van ’n siekte of iets dergeliks. Daar sou ook met reg gedink kon word aan dié dinge wat hom alles al oorgekom het, waarvan hy in hoofstuk 11 skryf.

Ons wil egter nie nou fokus op die oorsaak nie. Dit gaan vir ons daaroor dat hy hom onder al hierdie dinge so magteloos voel. En ons almal verstaan hoe ʼn mens moet voel as jy in Paulus se skoene gestaan het. Baie van ons ken daardie gevoel van magteloosheid maar te goed. Daar is soveel dinge in ons lewe wat vir ons onverklaarbaar is, en waarop ons geen greep kan kry nie. Is dit nie in feite mens-onterend om as swakkeling gesien te word nie? Hieroor het Paulus baie gebid. Maar God se antwoord was telkens genade. Dié genade moet egter nie maar net gesien word as iets waarmee ons, teen wil en dank, tevrede moet wees nie. God se genade ís wel genoeg, aangesien daar in God se genade aan ’n brose mens, gelykertyd soveel van God se krag geopenbaar word –die krag van die geloof in Jesus Christus.

Dikwels dink ons nie aan ‘genade’ in terme van ons eie swakheid en van God se krag nie, soos wat dit behoort te wees. Ons beperk die betekenis van ‘genade’ dikwels tot geregtigheid en vryspraak, waarmee God se genade natuurlik ook alles te make het.

Maar hier gaan dit oor iets anders as vryspraak. Voorop staan hier ons eie swakheid. En oor hierdie menslike onmag om dinge werklik te kan begryp, kom die krag van Christus. Kom Christus self wat die krag van God is (1 Korintiërs 1:24). In dié krag mag ons deel. Dit is immers die wonderlike van die geloof, dat Hy ons nie maar net ‘iets’ van Homself gee nie, maar dat Hy in alles heeltemal aan ons gegee is (1 Korintiërs 1:30). Wanneer ons swak is, en dit soms teensinnig moet bely, dan is Hy daar op ons gebed. ’n Mooi teksgedeelte in hierdie verband is Hebreërs 4:15,16. Hy het alle magte van duisternis en dood oorwin. Daarin sien ons die deurbraak van God se krag, oor ons eie kwaad en swakheid heen. God se krag dien as’t ware as ons wegbereider.

Dit bely ons ook in die gebed wat Jesus ons geleer het: “Want aan U behoort die krag”. En dan vermag jy alle dinge, in en deur Hom wat die krag gee. Dan vermag ons om werklik onder alle omstandighede van God se genade te leef, in God se werklikheid van ‘genoeg’ (Filippense 4:11ev.).

Het jy die geloof om dit so te kan bely? Om God se weg met jou te aanvaar? Om te erken dat jy in alle omstandighede ‘genoeg’ het? Dan het daar oor jou lewe ’n besondere krag gekom.

En as dit nog nie so is nie? Bid maar daarvoor. Jy sal dit verseker van God ontvang!