Bron: Die Kerkblad, 1986. 1 bladsye.

Anno Domini 1986

 

Anno Domini

Die tyd of jaartal word op verskillende maniere aan­gedui. So lees ons soms 1986 (A.D.) – en dan staan die letters vir Anno Domini op: In die jaar van die Here. 'n Baie gebruiklike vorm is ook 1986 n.C. – wat dan aandui: na Christus. By die Jode in die staat Israel word soms C.E. gebruik, wat aandui: Christian Era, maar wat nie die erkenning van die Christus inhou nie. Die Jode het tewens hulle eie kalender (met Nuwejaar in Okt.) en jaartal (nou ???? ), waarby hulle begin op 3760 v.C.

Eintlik is dit nie korrek as ons nou 1986 n.C. skryf nie. Want die man wat in die 6e eeu jaartalle bereken het (Dionisius Eksiguus), het 'n fout gemaak. Alle aan­duidings bestaan dat Herodes die Grote reeds in 4 v.C. gesterf het — sodat die geboorte van Christus op sowat 6 v.C. gestel moet word. (Dink maar daaraan dat Herodes die seuns van Bethlehem tot op 2 jaar laat doodmaak het.)

Verder moet ons onthou dat 'n jaar eintlik 365 dae en amper 6 ure is. Daarom het ons telkens 'n skrikkeljaar, hoewel 1900 nie een was nie en 2000 wel een sal wees. Hierdie metodiek is nodig om die dag/nagewening (in Maart en Sept.) met die bewegingstyd van die aarde om die son te laat korreleer. En dan het Pous Gregorius bepaal dat na Donderdag 4 Okt. 1582 direk Vrydag 15 Okt. sal volg juis om weer die bogenoemde korrelasie reg te stel, terwyl dit oor eeue nie gedoen is nie.

Maar die aanduiding van 1986 is tog eintlik nie so belangrik nie — behalwe miskien vir sektestrominge wat met allerlei vergeefse spekulasies oor jaartalle besig is. Die oorgang van 'n ou na 'n nuwe jaar is ook nie 'n wesenlike saak nie, omdat dit alles mensge­maakte datums is — al pas dit in by die ritme van die werk van die Here God. Belangrik is wel daardie aanduiding Anno Domini. Dit is nog 'n jaar van die Here. Dit is nog tyd wat Hy aan die wêreld en aan sy kerk gee. Alles loop egter aan en uit op die wederkoms van Christus. Dan maak God 'n einde aan hierdie jaartalle en tyd. Daarheen en daarvoor moet Christene lewe. So moet ook hierdie jaar wees: in diens van God en tot sy eer, met tyd wat aan Hom behoort en waaroor Hy van elke mens rekenskap vra.