Bron: Die Kerkblad, 1987. 1 bladsye.

Christen en Toekoms

roer van skip

As Christene mag ons nie oor die toekoms bekommerd wees nie, want ons glo dat God regeer. Hy het alles in sy hand en lei sake na die doel wat Hy bepaal het, en Hy is die almagtige God en ons getroue Vader deur Christus.

Let ons op die verwagtings van die mense van die wêreld, dan blyk dit dat hulle iets verwag – vrede, ontwikkeling, rykdom, beter lewenstoestande, of dalk wanorde en revolusie. Maar ons lewe en verwagtings as Christene word deur 'n ander houding gekarakteriseer. Ons verwag nie bo alles iets nie, maar lemand! Ons weet dat Jesus Christus kom en ons wag op Hóm.

Hy kom – maar soos 'n dief in die nag!

Wat beteken dit nou alles vir ons? Nooit mag ons by hierdie beeld wat die Woord gebruik, dink aan die slegtigheid en skelmagtigheid van 'n dief nie. In die beeld van die dief word vir ons iets anders voorgestel. Daar is eerstens die trek van die onverwagte, die skielike, en dus die feit dat mense onvoorbereid is vir die koms van die dief. Daarom waarsku die Skrif ook tereg: "Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie" (Lukas 12:40). Hierdie Skrifwoord sê dan ook aan ons dat ons altyd besig moet wees om gereed te maak.

Nooit of nêrens bereik ons die tydstip of plek nie dat ons kan sê: "Nou is ek klaar, en nou gaan sit ek net en wag". Daar is nog altyd werk om te doen, nog voorbereidings wat nie afgehandel is nie. Tereg het ons vaders gesê dat ons Gereformeerd is om te reformeer. Daarom sê die Skrif tog ook dat ons met volharding die wedloop moet loop. Ons moet aanhou met werk. Ons moet volhard in die stryd. Ons moet voortdurend gereed maak om altyd gereed te wees...

Maar die koms van die dief is ook gewelddadig, en dus skadelik vir die wat hom nie verwag nie – hy breek in! Daarom kan ons ook die trek raaksien in die vergelyking van Christus se koms met 'n dief s'n. Wie Hom dus nié verwag nie, vir hulle sal sy koms inderdaad 'n geweldige verskrikking wees en groot skade berokken. Daaroor is die Skrif duidelik op baie plekke. En dan is dit nie tydelike verliese wat gely word nie, maar ewige verlorenheid waarin die onvoorbereide sal stort.