1 bladsye.

Die Boodskap van Hooglied

verliefde paar

Soos die hele Skrif, is ook Hooglied deur God ingegee en nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid (2 Timoteus 3:16). Daarby moet ons die eie aard van die boek nie uit die oog verloor nie.

Ons moet hier in die eerste plek nie na morele onderwys soek nie. Oor wat goed en minder goed is op die gebied van die huwelik en seksualiteit, kry ons veel duideliker riglyne uit die skeppingsgeskiedenis en die opdragte in die Ou en Nuwe Testament. Ek meen dat Hooglied eerder verwondering by ons wil laat ontstaan oor hoe pragtig die Here man en vrou gemaak het om bymekaar te pas, hoe mooi die pad na die huwelik kan wees, hoe mooi die belewing van suiwer liefde en die volledige eenwording in die huwelik is. Die krag van die liefde en erotiek wat die Here vir man en vrou gegee het, kan as iets pragtig beleef word. Lees maar Spreuke 5:18, 19.

Tegelyk leer ons ook die kwesbaarheid van hierdie verhouding ken. Die Hooglied toon aan hoe belangrik dit is dat jy as jong man en meisie jouself net aan één gee. Jy ervaar hier hoe sterk die verlange na mekaar kan word; hoe dit ʼn onweerstaanbare begeerte kan word. Daarom dan ook die refrein in 2:7, 3:5 en 8:4.

Liefde en erotiek tussen een man en een vrou word in Hooglied as iets suiwer en skoon beskryf. Is dit regtig so? Die besef is pynlik dat God ons wel pragtig gemaak het, maar dat ons soveel dinge bederf. Ons ontvang ons eie seksualiteit in ʼn wêreld wat in die greep van die sonde is. Sondige begeertes kom ook voortdurend uit ons eie harte op. Dit kan die omgang met dit wat God gee, baie moeilik maak.

Hooglied kan ons pynlik konfronteer met wat ons mis. Jy deel dalk nie jou lewe met ʼn hulp wat by jou pas nie. Of jy word in jou huwelik steeds met onvolmaaktheid gekonfronteer. Jy kan dan worstel met die vraag waarom hierdie mooi ervaring waarvan Hooglied so uitbundig spreek, nie aan jou gegee is nie.

Dit is dan goed om in gedagte te hou dat die liefdesliedere bedoel was om op bruilofte gesing te word. Familie en vriende was verheug oor dit wat aan die bruidspaar gegee is. Hooglied leer ons om bly te wees oor dit wat God gee, al is dit ook aan iemand anders. As ons hart suiwer is, kan ons ʼn mooi vrou of ʼn aantreklike man sien en hulle skoonheid bewonder sonder om te dink: hoekom is daardie persoon nie vir my bedoel nie? Vanuit ʼn suiwer hart kan ons bewonder sonder om te begeer, kan ons verwonderd staan en aan God die eer gee.

Maar wie van ons se harte is suiwer? Wanneer ons nadink oor Hooglied, kom ons uit by die Here Jesus Christus, die volmaakte Mens. Aan Hom is die huwelik nie gegee nie. Hy het wel die bruilof te Kana bygewoon en gedeel in die vreugde van die bruidspaar. Hy het daarvoor gesorg dat die vreugde nie deur ʼn gebrek aan wyn  versteur sou word nie.

Skoonheid, intimiteit en vervoering wys op iets hoër. Dit sal hier op aarde nooit blywende en volmaakte bevrediging gee nie. Dit wys bo dit wat verbygaan na dit wat blywend is. Dit is die liefde tussen Christus en sy Bruid. Alle verlangens na geborgenheid, liefde en toewyding sal vervul word in wat Christus aan sy kerk sal gee. Dit sal ver uitstyg bo die mooiste wat daar nou tussen man en vrou kan wees op weg na en binne die huwelik.