Bron: Die Kerkblad, 1986. 1 bladsye.

Die Greep van Vryheid

vryheid

Die hunkering na vryheid is 'n krag wat binne 'n mens kan ruk en roep. Teenkragte kan probeer om dit teë te hou, maar al lê die hunkering naderhand moeg en moedeloos in jou plat, is dit nóg daar en bly dit roep. Kom ons noem dit die greep van vryheid en ons sien die merke daarvan dwarsdeur die wêreldgeskiedenis. In ons eie land was daar twee vryheidsoorloë en tans sterf jongmanne op ons landsgrense vir die vryheid om onsself te regeer en om saam in vrye dialoog na op­lossings te soek.

Hoe gryp hierdie greep van vryheid nie mense in ver­skillende omstandighede vas nie! Kunstenaars wil vry wees — weg met sensuur, want dit strem die vryheid van die kunstenaar. Ontwortelde jongmense wil vry wees — hulle is teleurgesteld in die samelewing en probeer met dwelms en Oosterse godsdienste uit hierdie wrede wêreld ontsnap. Wetenskaplikes wil vry wees deurdat hulle geen voorskrifte van buite wil aanvaar nie. Selfs die Bybel is outyds, word gesê. Die Bybel het vir 'n bepaalde tyd krag en betekenis gehad, maar nou wil die moderne mens vry wees om sy god volgens sy eie rede te dien. Volke wil vry wees om hulleself te regeer. Ja, hoe is vryheid nie die afgelope drie dekades verpolitiseer en vereng tot 'n staatkundige ideaal nie. Die evangelie wat die teologie van die revolusie ver­kondig, is dat ware vryheid is om vry van maatskaplike en politieke onderdrukking te wees.

Politieke vryheid mag baie belangrik wees. Tog mag ons vryheid nie net daartoe beperk nie.

Die ware, diep­ste en mooiste vryheid is

om vry van die oorheersing van die sonde en die heer­skappy van die Satan te wees;
om van die sondeskuld en straf van God vrygespreek te wees;
om tot diens van God vrygekoop te wees.

Dit is 'n vryheid waaroor Wit en Swart gelowiges in hierdie land saam mag jubel.

Dit is 'n vryheid wat bemoedig om in gehoorsaamheid te volhard;

'n vryheid wat jou te midde van onreg steeds met verantwoordelikheid laat koers hou;
'n vryheid wat jou oproep om ook teenoor jou mede­mens barmhartig te wees soos God met jou barmhartig is;
'n vryheid wat jou in die geloof ver vorentoe laat kyk na die dag wanneer jy vir altyd vry van bekommernis, siekte en dood en van haat en pyn sal wees.

Dit gaan oor 'n ewige vryheid om vir altyd God te dien. Dit is die geloofsgreep van Christelike vryheid.