Bron: De Reformatie. 2 bladsye.

Die Mag van 'n Engel

lug en wolke

Hoe sterk is 'n engel? En hoeveel mag het hulle?

In die alledaagse lewe lyk dit nie juis of engele 'n betekenisvolle rol speel nie. Jy sien hulle nie. Jy kom nie agter dat hulle hier is nie. En hulle mag is in elk geval nie iets waarby ons regtig stilstaan nie.

Wat dit betref, is dit goed dat ons telkens weer daaraan herinner word: God stuur sy engele om sy bevele uit te voer. Om ons heen is engele besig en hulle bewaak en beskerm ons lewe.

Maar selfs as jy daarby stilstaan, dan laat die vraag hom nie wegdwing nie: hoeveel mag het hulle eintlik? Want as jy oor die plek van engele nadink, sal jy ook die duiwel aantref. As jy besef dat God se boodskappers in ons lewe aanwesig is, dan sal jy ook die boodskappers van die teëstander herken. En as die duiwel en sy bose geeste in my lewe ook mag en plek het, wat baat die beskerming van die engele ons dan nog?

Magteloos Teen die Bose...🔗

Daar is 'n plek waar ons iets van die mag van die engele gewaar kan word. Die plek waar jy dit sou verwag, is die hemel. Dit is immers die woonplek van God.

Daar troon Hy te midde van tienduisende engele. As jy êrens 'n engel in sy krag wil raakloop, dan is dit daar.

Maar wonderbaarlik genoeg was die hemel 'n tyd lank ook 'n plek gewees waar bose geeste toegang gehad het. In daardie tyd was daar geen onverdeelde blydskap in die hemel nie. Ons lees hoe die satan daar kon inkom (Job 1). Ons kom agter hoe leuengeeste daar 'n plek gehad het, en selfs ronduit met sataniese planne vorendag kon kom (1 Konings 22:21). Die kragte wat hulle teen die Here verhef het, het selfs tot in die hemel gereik.

Dit sal ons dan ook baie nederig moet maak oor die manier waarop ons met God se wêreld omgegaan het. Terwyl ons die wag moes hou, het ons die bose ingelaat. En hy kon hom tot naby die troon tuismaak. Wat 'n inbreuk op die vrede van God se skepping!

Daar was blykbaar nie 'n engel by magte om die bose inval te keer nie!

Alle mag...

Op die beslissende punt is engele dus nie sterker as ons nie. Ook hulle kan die kwaad nie keer nie. Ons kan dus nie ons heil van hulle verwag nie. Want op eie krag is hulle nie in staat om die bose uit ons lewe te verdryf nie. En juis in daardie opsig is dit so 'n bemoedigende oomblik as hulle tog 'n slag in staat is om die duiwel met sy knegte uit die hemel te gooi (Openbaring 12).

Daar was 'n oomblik toe hulle sterk genoeg was om die stryd te kan aandurf. Daardie oomblik het aangebreek toe Christus na die hemel toe gegaan het (Openbaring 12:5). Hy is die enigste wat die bose kan hanteer. As Hy hemel toe gaan, ontvang Hy alle mag in hemel en op aarde. En onmiddellik sien jy hoe die leërs van die engele gemobiliseer word. Daar kom oorlog in die hemel. Maar die resultaat hiervan is vrede vir die hemel.

As jy die mag van 'n engel onder woorde wil bring, moet jy dus dink aan die mag van Christus.

In Hemel en Op Aarde🔗

Natuurlik is die vêrgesig van Openbaring 12 'n bemoediging vir elkeen wat aan Christus behoort. Maar terselfdertyd kom die vyandskap van die duiwel grimmig op jou af: wee die aarde! (vers 12).

As die engele in die hemel die oorlog kan wen, hoekom dan nie op die aarde nie? Het hulle hier miskien minder mag as wat hulle daar het?

Laasgenoemde kan nouliks waar wees. As die geheim van hulle mag in Christus opgesluit is, dan is hul beskerming in ons lewe 'n magtige skild. Dit is belangriker om te let op die volgorde waarin Christus sy koninklike mag laat voel.

skild en spies

Die vrede wat Hy vestig, begin in die hemel. Die vrede daar is deur die bose bedreig. Hy het God se kinders daar aangekla (vers 10). So het hy probeer skeiding maak tussen God en die wat aan Hom behoort. Dink maar aan die manier waarop hy Job van God probeer losskeur het. As hy dit in die hemel regkry, dan sal hy op die aarde ook sukses behaal. Maar andersom is dit dan ook waar: as die satan dit in die hemel nie regkry nie, dan is sy dae op aarde ook getel. En daarin lê nou juis die bemoediging van hierdie vêrgesig. Die oorlog in die hemel is deur die engele gewen. Die geheim van daardie oorwinning is die mag van hulle Koning. Maar juis dit hou nou ook baie belofte in vir die wat op die aarde is!

In die hemel kan die bose niks meer onderneem om skeiding met God te veroorsaak nie. En daarom sal niks hier op aarde ons ook meer kan skei van die liefde van God in Christus nie. Natuurlik is die vrede hier nog nie volledig nie. Ons is volledig in ’n geestelike stryd gewikkel. En dit beteken dat daar nog baie is wat ons bedreig. Soms voel jy die bose regdeur jou lewe loop. Maar tog is dit so dat selfs die dood nou nie meer skeiding met God beteken nie.

Ja, die dood is nog deel van ons lewe. En dit beteken dat die laaste vyand nog sekere ruimte in my lewe. Maar selfs aan die einde kan hy geen skeiding maak nie, want die engele dra my na die skoot van Abraham.

Wat in die hemel gebeur het, hou baie belofte vir ons hier op aarde in. Die mag van die Koning het die engele daar gemobiliseer. En daar het vrede gekom. Geen skeiding meer met God nie. En dit is wat Hy hier op aarde waarmaak, tot in my laaste uur.

Die mag van 'n engel is groot, want hy staan in diens van die Koning. 'n Engel is hier op aarde God se arms wat om jou toevou.