Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Die Ramp van die Piramides

piramide

Hoe aktueel hierdie onderwerp is, word onderstreep deur die onlangse nuusberigte oor die ineenstorting van beleggingskemas waarby baie mense ingesleep was. Asof die rampe wat deur veldbrande, swaar sneeu-neerslae en Kaapse stormweer meegebring is, nie genoeg was nie, is duisende mense in ons land nou ook getref deur die ramp van dié beleggingskemas wat geblyk het voete van klei te hê.

Die meeste mense het blykbaar, sonder om te vermoed dat hierdie skemas in werklikheid op 'n onwettige piramide-basis bedryf word, hulle swaarverdiende geld daarin belê. En solank as wat die hoë "rente-koerse" uitbetaal is, is al meer mense gelok om mee te doen. Ook pensioenarisse en mense wat met enkel-bedragpakkette uit diens gestel is, het hulle geld in hierdie skemas gesteek.

Toe die piramide egter versadigingspunt bereik, het die spreekwoordelike seepbel gebars. Nou sit duisende beleggers in sak en as, sommige van hulle selfs op straat.

Wat kan ons hiervan sê? Dit is maklik om te verwyt. Dit is maklik om met 'n goedkoop skouerophaal te sê dat die beleggers van beter moes geweet het. Maar baie van hulle was bloot goedgelowige onkundige beleggers. Hulle is meestal mense wat vanweë omstandighede gedwing is om "van rente te lewe" en daarom was hulle maar net op soek na die beste rente-opbrengs op die bietjie kapitaal wat hulle het. Sulke mense was nie noodwendig gedryf deur 'n sug na rykdom nie. Hulle wou maar net met dit wat hulle wel het, effens makliker oorleef.

Met sulke mense kan en moet 'n mens simpatie hê en help waar dit kan. Die les wat hulle geleer het, kom vir meeste van hierdie mense miskien te laat. Hulle ramp is egter 'n les vir ons almal, 'n tydige waarskuwing teen beleggings wat te goed klink om waar te wees.

Daar was waarskynlik ook mense wat by die skemas belê het in 'n poging om vinnig ryk te word. Ook hulle terugslag hou 'n les vir ons almal in, 'n les wat reeds in 1 Timoteus 6:9 deur die apostel Paulus onder woorde gebring is: "Die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skandelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang."

In geheel beskou, mag hierdie ramp dalk iets wees wat die Here oor sy kinders toegelaat het met die doel om hulle weer na die basiese waardes te laat terugkeer. Miskien was dit 'n manier om ons weer te laat besef dat ons met alles wat ons is en het maar net van die Here en sy genade afhanklik is.

Finansiële selfstandigheid is 'n wonderlike seën van die Here. Dit weet ons. In ons swakheid loop ons egter almal die gevaar om op ons besittings te begin vertrou en te dink dat ons finansieel gesproke nie meer van die Here afhanklik is nie. Maar wanneer finansiële rampe soos dié van die piramideskemas op mense toesak, sien ons weer hoe nood leer bid.

Slaap

Vergenoegdheid en dankbaarheid; hardwerkendheid en soberheid. Hierdie begrippe gaan hand aan hand en word in die Skrif vir ons as sleutels vir 'n gesonde ekonomiese lewe gebied. In Filippense 4:11 skryf Paulus: "Ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is”. Ook in 1 Timoteus 6:6 skryf hy: "Godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het".

Die groot wins hiervan is daarin geleë dat die gelowige mens werk — nie om homself daardeur te verryk nie, maar omdat hy in sy harde werk van elke dag God wil dien.

In diens van die Here kan ons elke dag ons werk rustig doen en dan in die aand gerus gaan slaap met die wete: Ek werk, maar God sorg. So nie, sê Psalm 127:2, is dit "tevergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet — net so goed gee die Here dit aan sy beminde in die slaap!"