Bron: Die Kerkblad, 1986. 1 bladsye.

Die Simbool van die Vis

vis simbool

Die vis as teken van Chris­tenskap is eeue oud. In die eerste eeue van die Chris­telike jaartelling is die Christene wreed vervolg sodat dit gevaarlik was om daarmee uit te kom dat jy 'n Christen is. As 'n Christen in daardie tyd iemand teëgekom het en hy wou weet of die ook ’n Christen is, het hy onop­vallend, byvoorbeeld som­mer met sy groottoon in die grond, 'n vis geteken. As die ander persoon dit ook doen, was dit duidelik: hy is ook 'n Christen.

Waarom Juis 'n Vis?🔗

Die Griekse woord vir vis is die woord ichthus (of ixthus). Deur elkeen van die letters van die woord as beginletters te gebruik, kan 'n mens die volgen­de sinnetjie in Grieks daarmee maak: Iesous Christos, Theou Uios, Sooter. Dit beteken: Jesus Christus, God se Seun, die Verlosser.

Die vissie wat deesdae op baie motors verskyn, wil na my beste wete ook sê: die eienaar van hierdie motor is 'n Christen.

Ek wil mense wat so 'n vissie op die motor het, nie veroordeel nie. Maar ek self sal nie 'n vissie op my motor plak nie. My rede is dat daar volgens my aan­voeling tussen die eer­biedige belydenis van Christus se Naam in woord en wandel en 'n reklameagtige te koop loop met Christus nogal 'n hele verskil is.