2 bladsye. Vertaal deur Kotie Swart.

Die Stryd van ons Lewens

Na ete gaan sit die Bybelstudiegroep om te bespreek watter onderwerp hulle volgende gaan aandurf. Iemand stel voor dat hulle geestelike oorlogvoering moet bestudeer. "Waarom sal ons dit bestudeer?", vra ʼn ander lid. "Wat het dit met ons te doen?" Die groepleier beantwoord haar vraag met vrae: "Wat dink jy gebeur wanneer jy met sonde worstel? Of wanneer jy twyfel oor die leer van die Bybel?"

Geestelike oorlogvoering gaan nie oor demoonbesetting of enige obskure onderwerp rakende die Christenlewe nie. Dit behels ons wandel met Christus en ons werk vir Sy koninkryk, wat beide uitgevoer word in die aangesig van geestelike teenstand. Elke Nuwe Testament-skrywer spreek die onderwerp aan. Ons moet nugter en waaksaam wees ten opsigte van die vyand (1 Pet. 5:8) en weet wat sy bose werkwyse is sodat ons op ons hoede en gewapen kan wees.

Die lewe in hierdie sondige, gevalle wêreld bestaan uit geestelike oorlogvoering waardeur ons die lewende en waaragtige God dien (2 Thess. 1:9, 10) en nie die god van hierdie wêreld nie (2 Kor. 4:4) uit wie se greep en heerskappy ons gered is (Gal. 1:3-5). Ten diepste vra geestelike oorlogvoering die vraag: Wie sal ons aanbid en volg? Dit hang saam met ons daaglikse lewenswandel, die keuses wat ons maak en wat ons, as Christus se dissipels, in die gesig staar (Luk. 9:23). Dit is noodsaaklik dat ons stryd gevoer word vanuit ʼn bybelgefundeerde lewensopvatting en -benadering.

Die basis van geestelike oorlogvoering is dat daar begrip moet wees vir die unieke rol van Jesus as Messias van God. Christus se reddingswerk is vervat in terme van ʼn geestelike stryd waarin Hy as die beloofde saad van die vrou (Gen. 3:15) oorlog voer en die oorwinning bring waarvoor net Hy toegerus was. Jesus het gekom om die werke van die duiwel te vernietig (1 Joh. 3:8), die sterk man te bind (Matt. 12:24-29) en dié wat onder sy heerskappy is (1 Joh. 5:19) te bevry en hulle in die vryheid van die kinders van God in te bring (Joh. 8:31-47), volgens Sy doel en verkiesing (1 Thess. 5:5-10).

Ons moenie die idee kry dat ons moet veg soos Jesus om die Satan te bind nie. Christus se werk is nie ons voorbeeld nie, maar ons vertroue as ons met die vyand, die duiwel, worstel. Christus alleen het die mag van heersende sonde verbreek, die duiwel deur die kruis ontwapen, die oorwinning gebring deur Sy opstanding, en ons gered van die slawerny van hierdie teenswoordige bose tyd.

Die punt is dat ons oorwinning in Christus is. Ons krag is in Christus. Ons posisie vir geestelike oorlogvoering is eenheid met Christus. Ons moet "sterk wees in die Here en in die krag van Sy sterkte." Ons is sterk in Christus as ons in Hom bly, in Sy oorwinning leef en dit uitleef deur die Gees van die opgestane Christus wat ons met Christus verenig en ons bemagtig om Hom te dien (Kol. 1:9-14), terwyl ons in die lig wandel en nie in die duisternis waaruit ons uitgered is nie. (Ef. 5:1-28).

Ons Here het ons voorsien met ʼn rykdom van inligting in Sy Woord vir die geestelike oorlogvoering waartoe Hy ons roep en Hy het ons ook ʼn insiggewende verslag oor ons vyand gegee, wat ons oproep om sy planne en taktiek te ken en ons met strategieë en wapens toe te rus wat gepas is vir die taak (2 Kor. 10:3-5). Ons kan drie sulke middele van Goddelike wysheid en mag identifiseer, wat deur die Heilige Gees effektief gemaak word.

Ons vyand, die duiwel, word beskryf as ʼn bedrieër, ʼn vervalser, en ʼn vader van leuens, wat ons verlei om die raad van God te verag en ons uitnooi om onsself te beklee met sy valse aanbiedinge.

Ons word vermaan om te onderskei tussen waarheid en leuen (1 Joh. 4:5), om wat lewe eerder as ondergang bring, in te neem (Jes. 55:2-3). Geestelike oorlogvoering beteken om nie vasgevang te word deur die leringe van hierdie wêreld of die verdraaiings van God se Woord nie (Kol. 2:6-8), maar om eerder elke gedagte tot gehoorsaamheid aan ons Here Jesus vas te vang (2 Kor. 10:3-5). 

Gebed bring ons tot die troon van genade waar Christus se middels tot redding van ons geestelike vyand te vind is. Daardeur skenk God ons wysheid om te onderskei, krag om sterk te staan, beskerming teen geestelike leed en genade om voort te gaan. Gebed as ʼn wapen vir geestelike oorlogvoering soek die aangesig van ons Here teen ʼn sterk, geslepe, subtiele, vindingryke en genadelose vyand. Sodanige gebed word geoefen deur geloof – geloof wat God ken, vertrou, staatmaak op God en God dien.

God het ons nie alleen gelaat om die vyand die hoof te bied nie, maar het ons toegevou in die deelgenootskap van sy mense waar ons gemeenskap in Gees en kameraderie in opdrag vind. Ons het die gemeenskap van die broeders nodig om ons in die stryd te bemoedig, en om mekaar aan te moedig om in Christus te bly, sodat ons nie moeg en moedeloos word nie.

Deurdat hy hierdie wêreld se metodes en aanbiedinge gebruik, doen ons vyand, die duiwel, ʼn beroep op ons vleeslike begeertes, waar daar nog ʼn ontvanklikheid oorbly vir sy verleiding en ʼn neiging om weg te dwaal van die God wat ons liefhet (Jak. 1:12-15). Satan doen ʼn beroep op die oorblyfsel van sonde in ons – die lus van die oë, die lus van die vlees en hoogmoed. Hy misbruik die lus van die oë wat verlang na die wêreldse versiersels. Die jongste tegnologiese uitvindings of die nuutste modes bekoor ons, en ons word daardeur verlok om meer, meer en nog meer te wil hê.

Hy speel in op die vleeslike begeertes wat nog geneig is tot woede en seksuele onreinheid, waar ons ons regte wil beskerm of waar ons ons oorgee aan onreinheid, net ʼn muisklik ver. Hy wek die hoogmoed op wat eerder mense wil behaag as God, meer toegewyd is om die eie ek te verhoog as Christus. Satan se taktieke sluit aanklagte, versoeking en misleiding in. Teen sy taktiek van aanklag, preek ons die evangelie vir onsself en vir mekaar in die gemeenskap van geloof. Satan vestig ons aandag op ons sonde om ons deur skuldgevoel na innerlike wanhoop te dryf. God vestig ons aandag op ons sonde om ons na Christus te dryf sodat ons ons in Sy genade kan verbly. Ons vyand se aanklagte is sonder fondasie in Christus. (Rom. 8:1, 31-38).

Teen Satan se taktiek van misleiding, gee God ons Sy Woord en Gees sodat ons kan onderskei tussen waarheid en leuen. Deur die lig van daardie Woord, word die duiwel se leuens openbaar en die pad van geregtigheid onderskei (2 Tim. 3:16–4:5). Geestelike oorlogvoering is nie iets buitengewoon nie, maar gewoon waar ons leef in ʼn gevalle wêreld, en dit verdien om bestudeer te word. Dit word volbring in swakheid wat God se krag soek, en in gehoorsaamheid wat God se koninkryk dien. Daardeur maak die Gees ons volwasse in Christus en bevorder Christus se saak in hierdie wêreld.