Bron: Die Kerkblad, 1986. 2 bladsye.

Die tekens van die einde

klok🔗

– hoe reageer jy daarop?🔗

'n Mens hoor elke dag van oorloë, hongersnode, aardbewings, ram­pe en ellende (vgl. Matteus 24:6, 7). Ons hoor en sien ook vals chris­tusse en vals profete wat valse hoop op redding en uitkoms aan mense bring (vgl. Matteus 24:23, 24).

Die Here Jesus het ons vooruit van hierdie dinge vertel, sodat ons ook, wanneer ons dit sien, sal "weet dat die tyd naby is, voor die deur" (v. 33).

Maar hoe reageer mense daarop wanneer hulle dit sien? Hoe reageer ek en jy daarop?

Daar is basies drie soorte reak­sies by mense.

Party raak verveeld en vaak🔗

Party mense se reaksie laat jou dink dat hierdie dinge hulle glad nie beïndruk nie. Hulle is soos mense wat verveeld en vaak raak tydens 'n opvoering.

Hulle dink blykbaar dat oorloë, rampe en terugslae nou maar een­maal deel van hierdie lewe is en nooit sal ophou nie. Wat hulle be­tref is dit onbetroubare "tekens". Dit gaan nou al amper 2000 jaar so aan, en nog steeds moet ons glo dat die einde "voor die deur" is? Nee wat. Die opvoering begin hulle nou verveel. Daar is nie 'n einde nie.

Ten dele het hulle reg. Hierdie dinge kom by herhaling voor. Daarom noem Christus dit ook
"geboortepyne" (v. 8) van die nuwe tyd. Hy noem dit nie "tekens" nie. Sy dissipels het Hom wel na die "teken" van Sy koms gevra (v. 3) en daardie teken be­handel Hy in verse 29 tot 31. Dit is iets wat nie by herhaling sal ge­beur nie, daarvan sal elkeen moet kennis neem.

Ander word bang en uitleg­lustig🔗

Daar is 'n groep wat 'n mens as "tekenbewus" sou kon beskryf. Hulle wil gedurig net oor die "tekens van die tye" praat.

Hulle is ook uitleglustig — pro­beer gedurig een of ander iets wat gebeur verbind aan een of ander "voorspelling" in die Bybel (soos wat ons deesdae weer met die 666-bewustheid beleef).

Die resultaat van hulle uitlegkundigheid is dikwels vrees en angs oor die verskriklike onheile wat hulle sien aankom. Dit loop ook uit op 'n soort evangelise­ringsywer wat maak dat hulle oral probeer om mense bang te praat.

Hulle vergeet te maklik dat die Here gesê het: "…moenie ver­skrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde, nie (v. 6)".

En: "Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie… (v. 36)".

Bybel🔗

Maar is jý wakker en diens­vaardig?🔗

Ons moet onthou dat hierdie ge­sprek met die dissipels plaasge­vind het na aanleiding van 'n drie dubbele vraag wat hulle aan Hom gestel het in vers 3. Hulle wou graag meer inligting oor die toekoms hê. ("…wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van u koms en van die einde van hulle wêreld wees?"). In sy antwoord op hulle vraag verskuif die Here die klem van inligting oor die toekoms na opdragte vir die hede.

Hulle driedubbele vraag lei uiteindelik na drie gelykenisse waarin Hy die noodsaaklikheid van diensvaardigheid (Matteus 24:45-51), waaksaamheid (Matteus 25:1-13) en getroue toewyding (Matteus 25:14-30) in die Koninkryk van God beklemtoon.

Wie reg wil reageer op die "te­kens van die tye" moet die een­heid van Matteus 24 en 25 raaksien en, namate hy die dag van die Here sien naderkom, dit met al meer ywer wakker en diensvaar­dig in getroue toewyding tege­moet leef.