1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Vervulling van die Verbond

Die vervulling van die verbond is een van die redes waarom ons nie glo dat die verbond ʼn ooreenkoms of kontrak is waarmee saligheid aan die volk van God besorg word nie. Die vervulling van die verbond is die finale, heerlike verwerkliking daarvan in die ewige en hemelse koninkryk van Christus ons Here.

Sou die verbond ʼn kontrak of ooreenkoms wees om saligheid te bring, dan sou, sodra ons die volle saligheid ontvang het, die verbond verval of mee weggedoen word, soos ander kontrakte wat uitgedien is wanneer al die ooreengekome bepalings gelewer en uitgevoer is. Dit kan nie so wees nie. Die verbond is ewig. Dit is nie iets wat, soos ʼn ooreenkoms of kontrak, net vir ʼn tyd lank bruikbaar is en dan uitgedien is nie.

Daarom glo ons dat die verbond ʼn verhouding of verbintenis is tussen God en sy volk in Christus. Daardie verhouding word in die Skrif beskryf met die bekende verbondsformule: “Ek sal vir julle ʼn God wees, en julle sal vir My ʼn volk wees”.

As dit dan die wese van die verbond is – dat God ons sʼn is, en ons syne -  dan sal die verbond nie in die hemel verval nie, maar ten volle verwerklik word. Dit is wat die hemel is — dat ons by God sal wees om Hom te verheerlik en ons vir ewig in Hom te verheug.1

Dit is hoe Openbaring 21:3 die heerlikheid van die nuwe hemel en die nuwe aarde beskryf. Daar sal ook geen trane wees nie en daar sal geen dood meer wees nie, ook nie droefheid en geween en moeite nie. Hoe heerlik sal dit wees!

Wat die groot stem uit die hemel profeteer, is nog heerliker: “Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.” Let daarop dat hierdie vers die verbondsformule wat in die hele Skrif voorkom, bevat: “Ek sal vir julle ʼn God wees, en julle sal vir My ʼn volk wees”. Daar is niks meer te wense of heerliker nie!

Let ook daarop dat die vers praat van die tabernakel van God. In die Ou Testament was die tabernakel die plek van sy verbond, die plek waar Hy onder sy volk gewoon en Hom as hulle God geopenbaar het (Eks. 29:42-46).

Daardie Ou Testamentiese tent was ʼn tipe en skadu van beter dinge, want dit het die Here Jesus Christus self verbeeld ín wie en déúr wie God by ons woon en óns God is, en deur wie hy Homself aan ons in al sy heerlikheid openbaar. In Christus ontmoet Hy ons en praat met ons. In Christus woon Hy by ons. Dit is die ewige geluksaligheid van die verbond van God.

Endnotes🔗

  1. ^ Westminsterse Korter Kategismus, Antw. 1.