Bron: Vox Viva. 1 bladsye.

Egte Vryspraak

kwitansie

Daar is maar net één manier om die Here se algehele vryspraak te verkry — jy moet dit as genadegawe ontvang.

Elkeen van ons staan as sondaar in die beskuldigdebank voor die Here Jesus Christus, die groot Regter. Ons kan nie anders nie — ons móét skuldig pleit. Ons én Hy weet immers dat ons sondaars is. Die enigste vonnis wat Hy, die regverdige Regter kan vel — is die doodsvonnis — die ewige hel.

Hy doen dit egter nie. Inteendeel. Hy kom van Sy regbank af na ons toe en sit ’n kwitansie voor ons op die beskuldigdebank neer. Op daardie kwitansie verklaar Hy self dat Hý in ons plek gedoen het wat ons nie kon nie — namens ons het Hý volmaak volgens die wil van God op aarde geleef en die doodsvonnis wat ons verdien, is reeds voltrek. Op Golgota.

Klink dit te goed vir woorde? Tog mag ons dit glo. Ons wat dit glo, stap die lewe in. Vrygespreek deur die hoogste Regter.

Gelukkig hoef ons nie tot op die dag van die wederkoms te wag om die Here Jesus se kwitansie te kry nie. Swart op wit sê Hy dit vir ons in Sy Woord, die Bybel. Ons glo dit nou reeds. Daarom is ons nie meer bang vir die oordeelsdag nie. Ons oordeelsdag is al agter die rug — op Golgota (Rom 8:31-34).

Die Here het geweet dat dit alles te wonderlik is om te kan glo. Hy het geweet dat ons daaroor sal voel soos die meisie wie se droomman voor die kansel trou aan haar belowe – dat ons sal wonder of dit alles nie maar net ’n droom is nie. Daarom het Hy vir ons iets tasbaars gegee om aan vas te hou — iets waaraan ons kan vat om ons te oortuig dat ons verlossing ’n werklikheid is — die doop. Dit is Sy troupand. Dit is die tasbare teken waaraan ons kan vashou wanneer ons dink ons droom.

Hierdie eenvoudige evangelie vra tog wel baie van ons, as dankbare reaksie. Dit vra dat ons ons eie bankkrotskap sal erken. Ons moet skiet gee. Ons moenie ’n stukkie eie waardigheid voor God probeer behou nie. Ons moet al ons eie pogings om God te probeer tevrede stel, laat vaar. Ons moet doodeenvoudig aanvaar dat Hý álles gedoen het om ons Sy kinders te maak. Ons moet glo dat Hy ons regtig Sy kinders gemaak het op Golgota. Ons moet Sý manier van vryspraak aanvaar as die enigste moontlike manier.

Wat ’n ontsaglike bevryding is dit nie?! Die vryspraak wat ons ontvang op grond van wat Jesus Christus vir ons gedoen het nog voordat ons kon glo!