Bron: Kompas, 2007. 3 bladsye.

Esegiel 36:26-27 - 'n Hart Wat (Warm) Klop ʼn Meditasie na Aanleiding van Esegiël 36:26-27

hart🔗

Lewensruimte🔗

Sou daar iemand bestaan wat geen behoefte het aan ruimte om hom heen nie? Ruimte om vry te voel; ruimte om te lewe! Dit is iets wat ek almal gun. Maar ek sien soveel mense wat juis daardie ruimte mis. Mense wat benoud voel in die lewensomgewing waarin hulle byna verstik. Mense wat soos gevangenes vaskleef aan die verwagtinge van die wêreld.

Jy moet bybly met alle ontwikkelings op die gebied van tegnologie, van die mode. Jy moet voldoen aan die verwagtings van jou familie en vriende. Jy moet aanpas by jou dinamiese werksomgewing en by die ontspanning wat eintlik te veel van jou vra.

Dit bring moontlik spanning in jou verhoudings … stres en onbegrip maak jou ongeduldig en ongelukkig. Jy voel telkemale teleurgesteld in en deur die mense om jou heen. En erger nog, teleurgesteld in jouself! Sou jy graag uit hierdie benouende sirkel wou uitbreek? Sou jy graag weer vry wou voel en ruimte hê om te leef?

Natuurlik sal die meeste mense dadelik en gretig “ja” antwoord! As ek genoeg geld gehad het, sou ek eenvoudig my eie ruimte kon skep! Met geld kan ʼn mens jou lewe leefbaar maak! Ondanks hierdie gedagte, moet ons erken dat ons baiemaal sien dat die ryk mense nie noodwendig die gelukkigste mense om ons is nie!

Ek glo dat daar maar net een manier is om ruimte te vind om te leef.

Mense kan dit nie aan jou bied nie. Jy kan dit self ook nie skep nie. Maar jy kan lewensruimte by die Here God vind. En Hy wil dit ook aan jou gee.

Hartoorplanting🔗

Die Here kan en wil aan jou lewensruimte gee. En dan is seker die volgende vraag: Hoe dan??

Ek het hieroor iets heel besonders gelees in God se brief aan die mense. Die Here maak eers ʼn diagnose oor die benoudheid wat baie mense ervaar. Hy stel vas dat hulle ʼn hartkwaal het. En, die Here is dan baie reguit en eerlik: die hartkwaal is baie ernstig van aard. In feite, sê God, het die mense se harte kliphard geword! En voel maar ʼn slag aan ʼn klip – daar is duidelik geen lewe daarin te vind nie. Dis dood en koud!

Maar wat dan nou gedaan? Wel, as die dokter jou sou vertel dat jy ʼn hartkwaal het en basies ten dode opgeskryf staan, dan klink dit baie dreigend! Jy voel al klaar benoud omdat jou hart nie meer behoorlik kan werk nie. En dan moet jy sulke nuus ook nog verwerk!

Maar sou die hartspesialis dan verder gaan en sê dat hy moontlik ʼn oplossing het, dan sou daar weer ʼn vonkie hoop in jou oplaai. ʼn Oplossing…! Watter oplossing sou daar dan kon wees? Wel, die spesialis kom dalk met die voorstel dat jou ou hart verwyder moet word en as jy dan wil, kan hy jou ʼn nuwe hart gee wat wel die werk kan doen!

ʼn Nuwe hart? In vandag se tye is dit nie meer ʼn vreemde gedagte nie. Ons ken dalk selfs iemand wat al ʼn hartoorplanting gehad het. Maar dit is werklik nie so lank gelede wat dr. Christiaan Barnard die eerste hartoorplanting in die Groote Schuur-hospitaal in Kaapstad gedoen het nie. Skaars 40 jaar gelede! En toe het dit ook nog ʼn paar jaar geneem voordat so ʼn operasie ook die mense se lewensduur verleng het. Wat ʼn ongelooflike mediese deurbraak!

Maar God het al duisende jare gelede van so ʼn operasie gepraat. En Hy is die Een wat hierdie delikate operasie met ʼn 100% suksessyfer sal kan doen. God sny die koue, lewelose hart uit en vervang die hart van klip met ʼn hart van vlees. Hierdie hart kan weer klop en leef! Die hart is so sterk en gesond dat jy weer voluit kan asemhaal! Jou benoudheid is vir altyd verby. Jy kry weer ruimte om te leef!

hart van klip

Om te Lewe is om te Luister🔗

Al hierdie dinge staan in God se brief aan die mense. In die Bybel, om presies te wees: in Eségiël 36, lees ek wat God aan die mense van daardie tyd beloof; en deur hulle ook aan ons wat vandag lees en wil luister:

Ek sal julle ʼn nuwe hart en ʼn nuwe gees gee, Ek sal jou hart van klip verwyder en aan jou ʼn hart van vlees gee.

Is dit nie ongelooflik nie? God wil ons uit ons moeilikhede bevry. Hy wil nie hê dat ons ʼn minuut langer benoud voel nie. En daarom stuur Hy sy Seun, ons Geneesheer, ons Heiland.

Vir dié wat graag ʼn hart wil hê wat rustig is, liefde ken, warm klop, vir hulle sê die Here: Ek sal dit vir jou gee. Hy gee jou nuwe energie, ʼn nuwe gees, sy Heilige Gees. En dan kan ʼn mens weer van nuuts af begin leef. En dan luister jy vol dankbaarheid na die instruksies van jou dokter hoe om jou nuwe hart beter op te pas – jy luister opgewek en bly na die leefreëls en instruksies wat God jou vir jou nuwe hart en lewe gee.

As jy dit doen, dan sal jy die ruimte wat God aan jou gee, kan behou. As jy luister na Hom wat aan jou die nuwe hart en lewe gegee het, dan sal jy vol lewenslus en vol vertroue wees en dan kan jy ook gelukkig wees met die ruimte wat Hy aan jou gee.

Hierdie leefreëls is nie benouend of stremmend nie. Glad nie, inteendeel: dit laat jou goed voel. Met dié reëls kan jy weer gesond voluit leef!

Want saam met die nuwe hart wat God beloof en gee, gee Hy ook sy Gees, sodat ons na Hom kan luister. Wie dan goed luister na wat God sê, hoor nie net ʼn geweldige Dokter praat oor reëls en regulasies vir ʼn gesonde lewenstyl nie, hy hoor sy Vaderhart wat klop … vol liefde … vir jou persoonlik!

Hoor dan wat Hy alles vir jou wil sê:

Jy is my kind.

Ek het jou lief.

Ek wil jou rus en vrede gee. Ek wil jou foute wegwas met die bloed van my Seun.

Ek wil jou bly maak.

Ek wil vir jou ʼn ongelooflike toekoms gee.

Sou jou hart dan nie ook vinniger klop nie? As jy dit alles maar wil glo, dan kan jy leef!

In ʼn ander deel van God se brief aan die mense – die Bybel – lees ons: Ek sal gaan op die weg van u gebooie, WANT U GEE MY RUIMTE! (Psalm 119)

Jy kan hierdie uitspraak vergelyk met iemand wat jare lank aan ʼn hartkwaal gely het en aan wie die dokter die goeie nuus gee: “Die operasie was ʼn sukses; as jy jou hou aan die voorskrifte wat ek gee, dan kan jy nog jare geniet van jou nuwe lewe”. So ʼn pasiënt sal immers vol oorgawe en vreugde sy samewerking gee; hy is mos oorstelp van blydskap oor sy tweede kans!

Dit is wat die digter van Psalm 119 ook sê. O Grote God, dankie dat ek ʼn nuwe hart het. Baie dankie vir die ruimte wat U my weer gee. Nou weet ek weer wat lewe is. Lewe soos U dit bedoel het. En wat ʼn verligting dat dit so anders is as wat hierdie wêreld ons wil laat glo! Ek wil hierdie lewe en vryheid nooit meer verloor nie. En daarom sal ek na U bly luister!

hart op trui

En as ons dan weer Pinksterfees mag vier, dan vier ons eintlik die feit dat God sy Woord gehou het. God die Heilige Gees het in die harte van baie mense kom woon. En nou klop daardie harte vol warmte en liefde. Met so ʼn hart kan jy weer luister na die God wat net die beste vir jou wil hê. Met so ʼn hart voel jy soos ʼn totaal ander mens, so al asof jy weer gebore is. Wat is u keuse, wat wil jy doen?

Met die hart van klip verder probeer leef? Of tog maar liewer ʼn hart van vlees waarin die Gees van God wil woon?

Ek sou definitief weet wat om te kies as ek jy was…

Want ek gun jou die beste!

Ek gun jou alle ruimte om te leef!