Bron: Kerk en Woord, 2005. 1 bladsye.

Gebed van Calvyn vir die Goeie Gebruik van Stoflike Goedere

biddende hande

Almagtige God:
U het u verwerdig om u tot hiertoe neer te buig,
En moeite en liefderyke sorg te betoon,
Om ons te onderhou in alle dinge wat nodig en nuttig is om deur hierdie lewe te gaan:
Maak dat ons leer om ons sodanig op u te verlaat,
En om ons te verseker van u seën,
Dat ons nie alleen ons nie aan roofsug of andere betowering oorgee nie,
Maar ons ook van slegte begeerte wegbly,
En dat ons bly staan in u heilige vrees;
En dat ons hierdeur ook leer om armoede in hierdie wêreld so te verduur,
Dat ons alle tevredenheid en rus sal vind in die geestelike rykdomme,
Wat u ons aanbied in die heilige evangelie,
En waarvan u ons nou reeds deelgenote maak,
Sodat ons altyd vrolik aan die volheid van daardie gawes sal deel hê,
Wat ons sal geniet as ons in die hemelse koninkryk sal kom,
As ons in alle volmaaktheid met u verenig en saamgevoeg sal wees,
Deur Jesus Christus, ons Here:
AmenUit: Lesse oor die twaalf kleine Profete. Uit Biéler