1 bladsye. Vertaal deur ​ Nic Grobler.

Genade en Verlossing

geskenk

Ons het gesien wat genade, as eienskap van God, is. Ons moet ook iets sê oor die genade wat God aan ons bewys deur ons te red.

Met die gedagte dat genade ʼn innerlike skoonheid of lieflikheid is wat straal uit alles wat ʼn persoon is en doen en wat daartoe lei dat ander hom met guns aansien, as vertrekpunt, sê ons dan dat God se genade, soos wat dit in ons verlossing geopenbaar word, die gawe van sy eie lieflikheid en skoonheid aan ons is, sodat ons soos Hy word en guns in sy oë vind. Daardie skoonheid van God wat Hy aan sy volk skenk wanneer Hy hulle verlos, blyk dan in hulle dade en woorde. Dit is nie vir niemand wat genade ontvang het, moontlik om nie iets van die skoonheid van God te toon nie.

Dit is een van die redes waarom die leer van algemene genade verwerp behoort te word. Dit is ʼn afstootlike gedagte dat die goddeloses en die ongelowiges guns in God se oë sou vind of iets van sy skoonheid sou hê. Dit sou dan nooit kon wees dat God hulle sou oordeel en hulle na die hel stuur nie, want hy sou dan iemand wat van sy eie skoonheid ontvang het na die plek van ewige duisternis stuur.

Daar is verskeie ander kenmerke van God se verlossende genade wat genoem moet word. Ook hulle toon aan waarom genade nie algemeen kan wees nie.

Eerstens is genade nie net ʼn gesindheid van God nie, maar ʼn geskenk. Dit is ingesluit in wat ons reeds gesê het, maar moet beklemtoon word. Die Skrif praat dikwels van God wat genade skenk (Ps. 84:12; Spr. 3:34; Jak. 5:5). Ons praat van genade as ʼn gawe van God as ons die kenmerke van vryheid en onverdienstelikheid van genade wil beklemtoon, maar ons moet nie vergeet dat, wanneer God genade aan ons betoon, dit werklik iets is wat geskenk word, en nie ʼn blote gesindheid van God nie.

Tweedens is genade ʼn krag. Dit is dieselfde as om te sê dat dit die genade van God is. Die gedagtes van God, die eienskappe van God en die Woord van God is nie kragteloos soos ons s’n nie, maar altyd vol van die krag van die Almagtige. Dit is nog ʼn rede waarom dit nooit moontlik kan wees dat God almal genadig is nie. Sy genade kan nie tevergeefs wees nie, dit kan nie sonder krag om te red en te verlos wees nie, dit kan nie misluk nie. Om te sê dat dit kan, is om te ontken dat God God is.

Derdens is genade reddende genade. Nêrens praat die Skrif van enige ander genade aan die mens nie. Net soos verkiesing en versoening bepaald is, so is die genade wat vooraf verordineer en deur Christus met sy bloed gekoop is, ook bepaald en dit word net aan sommiges tot redding betoon.

Dat ons in die oë van God genade vind, is wonderlik. Veral as ons verstaan dat Hy ons daarmee skoon en lieflik bevind. Dit kan alleen gebeur omdat Hy ons in Christus en deur die werk van Christus aansien. As God se eniggebore Seun is Christus, in sy volmaakte gehoorsaamheid en toewyding aan God, lieflik en ons kan alleen deur Hom in God se oë guns vind.