Bron: Kompas, 2011. 1 bladsye.

Gereformeerde Onderwys Enkele Aanwysers

klaskamer

Hier volg ʼn aantal aanwysers vir wat as gereformeerde onderwys gesien kan word. Die lys kan baie langer wees.

Aspekte van Gereformeerde Onderwys is…🔗

 • Roeping — roepingsgedrewe, nie prestasiegedrewe nie

 • Liefde — liefde vir God, sy Woord en gebooie, nie vir menslike instellings nie

 • Bou — gerig op die opbou en uitbou van die Christelike/reformatoriese/gereformeerde waardestelsel, lewens- en wêreldbeskouing

 • Dankbaar — dankbaar vir Christus se verlossingswerk sodat ons daadkragtig uit sy opstanding, genade en beloftes mag lewe in die wete dat die Heilige Gees ons daarin bystaan

 • Geleenthede — ook dankbaar vir die geleenthede wat God gee om ouers te help om hul doopbelofte na te kom

 • Kweek — gerig op die kweek van brandende harte, ontplooiing van kinders se talente, alles in diens van die God met Wie ons in ʼn verbond lewe

 • Dissipline — gedissiplineerd uit liefde, nie uit dwang nie

 • Christus — gerig op Christus en sy bevele, nie op Satan en die goddelose wêreld nie; in die wêreld, nie van die wêreld nie

 • Gehoorsaam — gehoorsaam aan die owerhede, maar nie as hulle ongehoorsaamheid aan God afdwing nie

 • Toerusting — daarop gerig om leerlinge vir elke goeie werk toe te rus

 • In U lig — om alle vakke in die lig van God se skepping en Woord te onderwys

 • Bou/ bewaar — gedrewe om God se skepping te onderhou en te ontplooi

 • Selfkrities — selfkrities deur altyd te kyk of God se wil wel gevolg word, ook met aspekte soos onderlinge liefde en onderwysstandaarde

 • Bewapen — verplig om leerlinge die vermoë te leer om die goddeloosheid van die wêreld raak te sien en hulle daarteen te wapen

 • Personeel — dankbaar vir die personeel wat die Here aan die skool gee om in hul daaglikse werk en lewe uit te leef waarvoor die skool staan

 • Voorbeeld — ʼn voorbeeld en getuienis vir gereformeerde onderwys in die land

 • Samewerking — om saam met ander skole gereformeerde onderwys uit te bou

 • Oproep — om almal wat die Here wil dien, op te roep om saam met ons gereformeerde onderwys vir ons kinders te soek