Hierdie boek handel oor die wese, die belang en die waarde van belydenisgeskrifte. Verder gee dit ook 'n historiese oorsig van baie van die belydenisgeskrifte, veral in die tyd van die Reformasie. In die laaste deel gee dit 'n kort oorsig hoe sekere leerstukke verwoord is in verskillende belydenisgeskrifte.

185 bladsye.