Bron: Vox Viva. 1 bladsye.

God Red nie Gelowiges nie

kerkdeur

Wat dink jy van die stelling: “God red nie gelowiges nie...” Dit klink darem baie verkeerd. Red God dan nie juis gelowiges nie? Red Hy dan nie ‘n mens omdat jy glo nie? Red Hy nie ‘n mens op grond van die geloof nie? 

Romeine 5:4 slaan die boom onder ons uit. Die Apostel sê prontuit: “God regverdig die goddeloses”. God red ons dus terwyl ons nog totaal goddeloos is. Hy regverdig ons in ons goddeloosheid. Dit het op Golgotha gebeur. Dáár het Hy ons rekening skoongevee. God die Vader het letterlik al ons sondes in die bedompige graf van Jesus laat agterbly nadat Hy opgestaan het. Dit het Hy gedoen terwyl ons nog goddeloos was. Hy het dit gedoen voordat ons kon glo. Dit is só verbasingwekkend dat dit amper ongelooflik is.

Die kerkgeskiedenis wys vir ons hoe moeilik dit nog altyd vir mense was om dit net te glo. Dink hoe het Luther geworstel om net sy hand uit te steek en dankie te sê. Maar, toe hy eers gesnap het God hom gered het in  sy goddeloosheid en hy glo dit, toe het blydskap en dankbaarheid en toewyding in sy siel ingestroom. Ons hoef nie éérs in onsself ‘n goeie rede te vind waarom God ons moet begenadig nie. Dan sal ons altyd onseker bly en nooit tot rus kom nie. Stel jouself voor Paulus sou in Rom. 4:5 gesê het: “ God regverdig die vromes” – wanneer sal ek dan nou ooit genoeg vroom wees? OF: “God regverdig die gelowiges” – hoe gaan ek my geloof sterk genoeg kry, ek wankel dan so dikwels?! OF: “God regverdig die wat genoeg sondebesef het” – Wanneer is genoeg? Hoelank moet ek worstel?

Nee, God plaas Jesus se volpunte bo-aan ons vraestel. 1 Korintiërs 1:30 – “Jesus het vir ons geword die vryspraak, verlossing en heiliging.”  Wanneer? Toe Jesus gesterf het en opgestaan het.  2 Korintiërs 5:21 – “God het Hóm (dit is Jesus) wat geen sonde gehad het nie, vir ons sonde gemaak sodat ons in Jesus kan word: die geregtigheid van God.”  En wanneer ervaar ek dit persoonlik?  Wanneer ek dit glo en my tot Hom bekeer. 1 Johannes 5:10 – aanvaar God se getuienis dat Hy aan my die ewige lewe in Sy Seun gegee het. (eie parafrase).  Hy red jou SODAT jy kan glo, SODAT jy kan regkom, SODAT jy jou sondes kan bely, SODAT jy toegewyd kan word.  En nie OMDAT jy dit is nie. Die waarde van jou geloof tel dus geen punte nie. Dit is slegs die manier waardeur jy Jesus se volpunte aanneem.

Maar waarom kan ons goeie werke (bv. geloof) dan nie vir ons punte tel (of net ‘n bietjie punte tel) nie?  Waarom kan ons beste goedjies nie die toets deurstaan by die Here nie? Waarom het SLEGS Jesus se kruisdood en opstanding ons gered?  Werk dit dan nie so dat Jesus aanvul waar ons tekortskiet nie? Ons doen ons bes en Hy doen die res? 

Nee, want dit  wat voor ‘n heilige God wil slaag, moet 100% perfek wees. Onthou: ons het met GOD te doen! Slegs volmaaktheid slaag voor Hom. En ons beste werke is nog steeds onvolmaak. Jesaja 64:4.  Veral Galasiërs 3:10: “daar rus 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die Wet geskryf is nie.”  Somtyds dink ons die Here sal ons straf oor ons slegte sondes. Maar weet jy dat Hy, as Hy ons dan so graag wou straf, sommer ons beste werke kan neem en ons daaroor straf?! So heilig is Hy. Ál wat by God kan slaag is Sy eie Seun Jesus Christus se verdienste.  As ons roem, mag ons net in Hom roem. Dit is hoe ‘n ware geloof praat.