2 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

God se alomvattende besluite

Die Skrif praat dikwels van die besluite van God, wat sy soewereine, ewige bepaling is van die dinge wat in die skepping, in die geskiedenis en in die saligheid is, was en sal wees.

Maar bepaal hierdie besluite alles?

Dat God alle dinge vooruit bepaal het, word baie duidelik in die Skrif geleer. Die volgende is deur sy besluite bepaal:

 • Die aarde en die fondamente daarvan (Spr. 8:29).
 • Die see en die grense daarvan (Job 38:8-11).
 • Die reën (Job 28:26).
 • Die son, maan en sterre (Ps. 148:3-6).
 • Die tye en tydperke van die geskiedenis (Jes. 46:9, 10).
 • Die fisiese en etniese grense van die nasies (Hand. 17:26).
 • Ons geboorte en karakter (Ps. 139:15, 16).
 • Ons lewens (Jer. 10:23), selfs ons gedagtes en woorde (Spr. 16:1).
 • Die mag en gesag van die mens, ook van die goddelose mens (Eks. 9:16).
 • Die boosheid van die mens (1 Pet. 2:8), ook die boosheid van hulle wat Christus gekruisig het (Hand. 4:24-28).
 • Die koms van die antichristelike ryk (Openb. 17:17).
 • Die verdoemenis van die bose mense (Matt. 26:24, 25; Rom. 9:22).
 • Die oordeel oor die gevale engele (Judas 6).
 • Die einde van alle dinge (Jes. 46:10).
 • Die geboorte (Ps. 2:7, 8), lewe (Luk. 22:22) en dood (Openb. 13:8) van Christus.
 • Elke deel van die saligheid, insluitende roeping (Rom. 8:28), die geloof van hulle wat glo (Hand. 13:48), regverdigmaking (Rom. 8:30), aanneming (Ef. 1:5), heiligheid en goeie werke (Ef. 1:3; Ef. 2;10) en die erfdeel in die heerlikheid (Ef. 1:11).
 • Alle dinge in die hemel, op die aarde en in die hel (Ps. 135:6-12).

Dit behoort nie vir ʼn gelowige moeilik te wees om dit te aanvaar nie. Wat dit ook al vir ander mag beteken, vir die gelowige beteken dit dat nie bose mense nie, nie die duiwel nie, maar God in beheer van alle dinge is.

Dit beteken dat dinge nie sommer net gebeur nie — in besonder dat niks met God se volk gebeur wat nie reeds deur hulle hemelse Vader verordineer is nie. Daarom werk alle dinge ten goede mee vir hulle wat God liefhet, want hulle Vader het alle dinge besluit.

Onkunde aangaande God se soewereine bepaling van alle dinge is die rede daarvoor dat “mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom”(Luk. 21:26). Sonder ʼn soewereine God wat dié dinge besluit het, is hulle sonder hoop (Ef. 2:12).

Laat ons voor die wêreld getuig dat “onse God tog in die hemel is; Hy doen alles wat Hom behaag” (Ps. 115:3).