Bron: Die Kerkblad, 1995. 3 bladsye.

God se liefde vra indringende selfondersoek

pa en seun

Onthou jy nog 'n keer of wat toe jou pa jou ingeroep het om ernstig met jou te gesels: Dalk omdat jy binnekort die huis sou verlaat en self besluite moet neem. Dalk was dit oor een of ander groot fout wat jy gemaak het. Wat jy dalk die beste van die gesprek onthou, is dat jou pa jou in groot liefde gevra het om goed na te dink oor wat hy vir jou gesê het.

Vandag roep die hemelse Vader ons as sy gesin saam en Hy vra in sy groot liefde dringend dat ons selfondersoek moet doen. Hierdie gesprek is so dringend dat die Here drie keer ons aandag vra voordat Hy sy eerste woord sê. Het jy al vantevore gehoor dat die Here drie keer jou aandag vra, voordat Hy in gesprek met jou tree? Wat is die eerste woorde wat die Here nou vir ons wil sê? Wat is in sy Vaderhart? Hy sê met 'n dringende stem: Ek het julle liefgehad en het julle nou nog lief!

"Ek het julle nou nog lief"🔗

Dit is aangrypende woorde. Dit is 'n blye boodskap! Dit is evangelie in die laaste boek van die Ou Testament. Ek het julle liefgehad en Ek het julle nou nog innig lief. Die Here het hierdie volk lief nog van voor sy geboorte: Uit Egipte trek Hy hulle met bande van liefde.

Hoekom het die Here jou lief? Omdat jy goeie voorouers het? Omdat jy lid is van 'n sekere volk? Omdat jy dalk Gereformeerd grootgeword het? Nee, Hy het jou lief uit eie vrye wil. Dat ek 'n kind van die Here is, is net te danke aan sy onvoorwaardelike liefde. Maar die mees onbegryplike van sy liefde is dat dit nog steeds aanhou, ten spyte van ons gesindheid en optrede. Israel het God se liefde gekrenk, vertrap, en ek dink die Here moet dieselfde sê van ons reaksie op sy liefde.

God het Israel baie gewaarsku. Eers skeur Hy die volk in twee. Broers veg teen broers. Dan gooi Hy tien stamme finaal in ballingskap. Die orige twee kry nog meer as 'n eeu kans vir besinning. Dan is hulle weg na Babel. Net 'n klein deeltjie kom terug. En nou is dit ook hulle laaste kans.

"Ek het julle liefgehad en my liefde duur nog voort!" Die volk sê verstom: "Het die Here ons lief? Nooit! Ons word dan polities verdruk! Ons het dan droogte in die land. Ons damme is dan leeg." Hulle dink nie aan die liefde van die Here oor baie jare nie. Ons is ook maar so: Ons sê gou as ons swaarkry: Die Here sê Hy is 'n God van liefde, maar waarin het Hy ons lief? Hoe kan ons sy liefde sien?

Het jy my lief?🔗

As die lewende God drie keer sê jy moet goed luister en Hy verklaar dan sy liefde, dan vra Hy hierdie indringende vraag: Het jy my lief? En hierdie vraag sny dwarsdeur ons. Want God se liefde het in een Persoon beslag gekry. Jesus Christus! Hy verpersoonlik God se liefde. Sy lyde en dood, sy dra van die vloek en straf van God, is die grootste bewyse van liefde wat ooit gevind sal word. Die Here vra: "Jy wat hierdie liefde gesmaak het en nou nog smaak, het jy My waarlik lief?"

hart in die natuur

Ons kan dalk so antwoord: Nou Here, hoekom vra U my hierdie vraag? U kan mos sien dat ek U liefhet! Dan sê die Here vir die volk Israel: "'n Seun eer sy Vader! 'n Slaaf eer sy eienaar! Kom ons toets jou op hierdie punt. Eer jy My?" Die Here toets die opregtheid van jou liefde deur te gaan kyk na jou verering van Hom. In die Ou-Testamentiese tyd was dit maklik: die Here kyk na die kwaliteit van hulle diereoffers en die persentasie van hulle bydraes aan Hom. En wat sien Hy? Die priesters is dodelik skuldig: hulle aanvaar lam, ge­breklike en siek diere. Diere wat gesteel of vermink is. Hulle bring nie die volle tiende nie, maar maak of hulle hulle deel gee. Die volk gee hierdie afskeepoffers.

Is dit liefde? As jy bloot maar jou pligte nakom sonder dat jy jou hart daarin sit? As jy met 'n lang gesig kerk toe kom, as jy self eiewillig 'n afskeepdeel aan die Here as kerklike bydrae gee? Die volk het so geredeneer: Ons bring ons kant as ons darem nog iets offer. Ons doen ons plig as ons die basiese dinge onderhou: vastye, gebedsure, offers. Maar die Here vra meer as dit: Hy vra ons hart, ons absolute liefde! Daarom kan die heilige God nie voortdurend toelaat dat sy liefde gekrenk word nie. Daarom waarsku Hy die priesters en die volk: "Ag, was daar maar iemand onder julle wat die deure wou sluit." Dit is die deure van die tempel wat toegang tot die offeraltaar gee. "Staak liewer die offerdiens eerder as om aan My sulke afskeepoffers te gee."

Die Here sê hier vir ons: Julle is nog meer bevoorreg as die volk in die tyd van Maleagi: Julle het My liefde in Christus gesien, gesmaak, julle het selfs daarvan aan julle kinders en ander vertel. Maar wat maak julle met my liefde? Julle onteer My met gewoontegodsdiens! Julle dien My sonder die vuur van liefde! Daarom moet julle besin en liewer hierdie soort valse verering staak.

  • Hou op Bybellees as jy onnadenkend rondblaai en nadat jy gelees het nie besef dat die lewende God met jou gepraat het nie.
  • Hou op bid, as jy met 'n lys versoeke selfgesentreerd net van die Here 'n goeie lewe bestel en niks lofprysing en indringende skuldbelydenis doen nie.
  • Hou op om kerk toe te kom, as jy met moeite kom net omdat jy verplig voel om hier te wees en wegbly wanneer jy lus voel.
  • Hou op kerklike bydraes te gee, as jy die Here daarmee afskeep om jouself te kan trakteer.
  • Maak die kerkdeure toe, as jy net toeskouer wil wees en nie wil deelneem nie.
  • Staak jou sogenaamde naasteliefde, as jy self wil besluit wie is jou naaste.
  • Staak jou huwelik, as jy nie meer jou man of vrou as geskenk van die Here sien nie.

Want so 'n godsdiens wil Ek nie hê nie.

Vereer deur ander volke🔗

"Ek het jou liefgehad en het jou steeds lief, maar as jy nie nou besin en verander nie, sal Ek my liefde van jou aftrek." Die uitstorting van die Heilige Gees dui die fase van sy onbegryplike liefde vir mense selfs uit heidennasies aan. Daarom dien die volke oor die hele wêreld Hom. As jy so wil aangaan en My so lou wil vereer, dan kan ons maar die deure sluit. Ek sal my liefde wêreldwyd uitgiet en mense sal my waarlik vereer. Daarom selfondersoek. Waar staan ek en my gemeente teenoor die Here?

hande

Die selfondersoek bring ons nou tot skuldbelydenis: Here, ek is skuldig. Ek het U liefde gekrenk. Vergewe my. Help my om nou vir eens en vir altyd te verander. Hoe kan ons verander? Deur die krag van die Heilige Gees. Die Gees maak ons oë daarvoor oop dat ons nou in God se teenwoordigheid is en nou en nie 'n oomblik later nie kan verander. Die Gees maak ons oë oop vir die onbegryplike en onbegrensde liefde van God in Christus. Die Gees laat ons gewoontegodsdiens en ons koue klipharte verkrummel. Die Gees stort ware liefde in ons harte om God en ons naaste lief te hê, om God te vereer en om aan Hom onsself geheel en al, met alles wat ons het, te offer! Die Gees gee ons die voorneme om God diep uit ons hart te dien.

Die Here hoor ons nou sug en smeek om te verander. Hy belowe om die deure na Hom oop te hou. Want Christus is die deur! In Hom het ons toegang tot die Vader en kan ons in sy teenwoordigheid selfondersoek doen en versoening en vrede ontvang!