Bron: Nederlands Dagblad. 1 bladsye.

God, Slaan Hulle Tande Uit

leeuw

Psalm 58 is ’n gebed teen die owerheid. Daar is so baie regters en regeerders wat onreg doen. Hulle word vergelyk met leeus wat ’n prooi verskeur. Breek jy die tande van ʼn leeu, dan kan dit geen kwaad meer doen nie. Gelowiges vra in hierdie psalm of God die mag van onregverdige regters en slegte regeerders van hulle wil wegneem. Hulle verdien om self gevonnis te word en te verdwyn. In die fel en plastiese beeldspraak van die psalm: “laat hulle soos ’n slak oplos in hul eie slym” (Ps 58:9). So gou as wat dit gebeur, kom jy agter dat daar ’n God is wat reg doen op aarde.

’n Gebed teen die owerheid en teen die regterlike mag is nie gebruiklik onder Christene nie. Hulle is gewoond daaraan om vir regeerders en hooggeplaastes te bid. Westerse Christene in die besonder is nogal owerheidsgesind. Leer die Bybel nie self dat God regeerders gebruik nie? Respek vir hulle is in beginsel respek vir God. Christene moet hul onderwerp, ook aan owerhede wat self vir God negeer of wat ’n slegte beleid voer. Verder was Westerse Christene vir eeue lank gewoond aan min of meer Christelike regeerders. Hierdie omstandighede maak jou amper byvoorbaat lojaal. Maar daarmee het ons stadigaan die Bybelse gebed teen die owerheid verleer.

Daar is maar een werklike regter en regeerder op aarde, Jesus Christus. Menslike regters en owerhede vervul ’n tydelike mandaat onder Hom. Dit eindig as Hy terugkom. Solank Christus nog nie alles self regstel en vrede vestig nie, moet hulle ’n voorlopige reg handhaaf en so goed as moontlik vrede bevorder. As hulle sistematies onreg bedek en besonderlik ellende veroorsaak, dan verspeel hulle hul legitimiteit en verdien hulle om vervang te word. Christus sal hulle selfs ekstra straf.

Hierdie vonnis mag Christene nie self uitvoer nie. Inderdaad moet ons wel die slegte owerhede bly gehoorsaam. Maar ons moet wel openlik en vir almal hoorbaar vir God vra om in te gryp en om slegte regeerders indien nodig te verwyder. Eers bid ons vir hul bekering.

Maar vervolgens moet ook die alternatief in beeld kom. Laat God regters en owerhede wat nie verander nie, verwyder. Indien nodig nou reeds en nie by die eindoordeel nie. So het Christus op die gebed van die kerk reeds ’n hele paar Nero’s opsy geskuif. En gelukkig het Hy uiteindelik afgereken met Hitler en Pol Pot.

Met hierdie gebed teen die owerheid gee jy ʼn stem aan die talryke slagoffers van onsuiwere regspraak en verkeerde owerheidsbeleid. Weg met onregmatige regspraak en bevoorregting! Al die regters in hierdie wêreld wat onskuldiges veroordeel en skuldiges vryspreek, is hulle plek nie werd nie.

“Asseblief, God, stoot die dwase maghebbers in Noord-Korea van hul gerieflike kussings. Christus, wanneer jaag U die koppige leier in die Ivoorkus uit sy paleis?” En skree die korrupsie en staatsgeweld van mense soos Berlusconi en Poetin nie om God se hoër reg nie?

Hoe baie ellende veroorsaak die skynheiligheid waarmee ryk lande vandag kunsmatig hul ekonomieë aan die gang hou en die arm lande verontreg? Kan dit wees dat Westerse weermagte dikwels slegs elders in die wêreld help as eie belange op die spel staan? Ja, wanneer wreek God die bloed wat al baie jare lank wettig vloei in aborsieklinieke?

Natuurlik, in hierdie wêreld kan Christene al hierdie ellende verwag. Tegelyk is rewolusie nie gepas nie. Jy moet juis konstruktief bly waar jy kan. Maar slegs as daarby ook die hartstogtelike roep om reg helder en in die openbaar klink. Te dikwels staan die kerk met die mond vol tande. God, slaan hulle die tande uit die mond.