Bron: De Reformatie, 1997. 2 bladsye.

Handeklap vir Ander

hande klap🔗

ʼn Tendens Daargestel🔗

Emiel Ratelband het sy tienduisende verslaan. Elkeen klap nou vir homself hande. Die vraag is of hy hierin die tendens-steller of die tendens-volger is. Sluit hy by die gevoel van baie ander mense aan, of gee hy die toon aan? Ek dink dat hy ʼn volgeling is. ʼn Navolger, ewewel van die verkeerde leermeester – van die mega-misleier. Die diepgewortelde ek-gerigtheid wat sedert die sondeval daar is – want toe, met die sondeval, het hierdie verkeerde navolging al begin – word deur hom aangewakker. Hy werk aan dié tendens. So stel hy die tendens. As volleerde valse profeet verkondig hy aan die mense wat hulle graag wil hoor. Plaas jouself op ʼn voetstuk. Dan sal jy beter daaraan toe wees.

In so ʼn samelewing, met so ʼn egosentriese lewensbeskouing is nederigheid ʼn lelike woord. En in die konteks van vandag is dit inderdaad so. Die nederigheid wat jy teëkom is eintlik nie nederigheid nie. Jy sien dit dikwels rondom jou. Mense is nederig met bybedoelings, dikwels om beter daarvan af te wees. Lek boontoe, trap onder. As die baas naby is – werk ʼn bietjie harder. Gáán vir jou eie loopbaan, moet niks en niemand ontsien nie. Die bedryfslewe, en elders, is barstens vol van mense wat witvoetjie soek.

Paulus noem dit in Kolossense 2:18 “thelō en tapeinophrosunē” – letterlik: ’n selfgewilde nederigheid. Jy doen jou nederig voor, maar met ’n doel – dit kom nie uit die hart nie, soos, byvoorbeeld, om vroom te lyk.

‘Haute Couture’🔗

Verderaan in dieselfde brief skryf Paulus “Beklee julle ... met nederigheid...” (Kolossense 3:12), soos met ’n kledingstuk. ’n Kledingstuk van ’n nuwe mode. Die nuwe lewe word hier vergelyk met die aantrek van nuwe klere. Met Christus het jou ou mode gesterf en is begrawe. Voortaan word die styl van jou klerekas deur Hom bepaal. Sy ‘haute couture’ is jou daaglikse uitrusting. Nederigheid hang nou in jou klerekas tussen innerlike ontferming, sagmoedigheid en geduld. Die naam van die nuwe mode wat deur Jesus ontwerp is, is liefde.

Jy moet nou oppas vir ’n misverstand. Vergelyking van nederigheid met ’n kledingstuk kan die indruk skep dat dit net uiterlike dinge aangaan. Dan kom jy weer uit by ‘vroom lyk’. Jy trek die nederigheid uit of aan, na gelang van die situasie. Jy is nederig wanneer jy dink dis nodig.

Dit is ’n misverstand. Dit gaan nie oor uiterlike vertoon, terwyl jy van binne niks daarvan bedoel nie. Hierdie mode is nie bedoel om jou innerlike te verberg nie. Dit is nie ’n masker waaragter jy jou werklike gevoel wegsteek nie. Nee, hierdie klere is op jou lyf geskryf. Dit gee uiting aan wat binne leef. Dit laat die gesindheid sien wat diep binne in jou gewortel is.

Voorbeeldige Lewe🔗

Ons moet ook daaraan dink dat ons Heiland nie net die ontwerper van die nuwe mode is nie, maar dit ook op ’n onnavolgbare manier vertoon het. Hy is die model wat die nuwe klere laat sien het. Nie net het dit, soos dikwels met ’n model die geval is, gelyk asof die klere vir Hom gemaak is nie, die klere ís inderdaad vir Hom gemaak. As ontwerper is Hy terselfdertyd model. Hy vertoon die mode op die podium van sy lewe. Sy hele lewe lank vertoon hy wat dit is om lief te hê, om nederig te wees.

Op ’n onnavolgbare wyse? Ja inderdaad. Maar tog vra Paulus van ons dieselfde gesindheid! (Filippense 2:5). Die nederigheid van Jesus Christus moet deur ons nagevolg word. Soos by ’n model sit die klere aan Hom asof dit gegiet is. By ons sal dit dikwels nie so goed pas nie. Dit hang aan ons lyf of dit sit veels te styf. Maar dit is dieselfde klere! Hy vertoon dit op ’n onnavolgbare manier, maar ons mag dit ook dra – in navolging van Hom. Hy het sy hoë posisie wat Hy by die Vader het, afgestaan vir mense wat Hom heeltemal niks kon bied nie. Nederigheid was op die liggaam van ons Heiland geskryf. Volkome vernedering was vir Hom in die vooruitsig. Tog gaan Hy voort, en blý voortgaan – van Betlehem na Gólgota. Van die vernedering van ʼn krip tot die verhoging aan die kruis, wat terselfdertyd die diepste vernedering was. Hy was die ander se voete. Hy het dit gedoen! Vir ons! Hy het dit gedoen! As ons voorbeeld!

klere mode

By Hom was daar nie ʼn eiewillige nederigheid nie. Nie ʼn uiterlike foefie om mense aan jou kant te kry nie. Gʼn truuks of maniertjies nie. By Hom is dit eg. Deurleefde nederigheid; omdat Hy soos geen ander nie, weet wat dit is om lief te hê. Hy is werklik oor mense bewoë.

Handeklap vir die Ander🔗

Dit is die gesindheid wat Paulus ook van ons vra. Liefde. Nederigheid. Die klere sal ons natuurlik nooit soos vir Christus pas nie; altyd bietjie te groot of bietjie te klein. Tog vra Paulus van ons dieselfde gesindheid. Hy stel dit sterk: “in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself” (Filippense 2:3). Die ander meer ag; voorrang gee. Ook as die ander jou nie aanstaan nie. Ook as die ander niks het om jou te bied nie.

Dit is wesenlik meer as ‘handeklap vir die ander’. Dit beteken meer as om nou en dan vir jou naaste applous te gee. Dit is nie ’n kledingstuk wat jy na goeddunke aantrek of uittrek nie. Ware nederigheid kom van binne. Dit is ’n gesindheid. Dié gesindheid wat by Christus die botoon gevoer het en so onnavolgbaar tot uiting gekom het. Só moet ook ons nederig wees. Gedrewe mense. Gedrewe deur liefde. Dan kan jy instem, al weet jy jy is eintlik reg. Dan het jy nie nodig om witvoetjie te soek nie en jy hoef nie op tone te trap nie. Nie ’n bietjie applous vir jouself nie, al het jy dit miskien verdien. Nederigheid is ’n lewenshouding; ’n gesindheid, ’n kledingstuk wat jy eintlik nie kan uittrek nie; om te durf om die minste wees, nie net teenoor jou meerdere nie. Dán is jy opvallend, want jy maak die wêreld se verskil.