2 bladsye.

Hoë Verwagting

Waarom het Ek verwag . . . ?

Jesaja 5:4

Wingerd🔗

Teleurstelling🔗

Kan jy die Here in sy verwagtinge teleurstel?

Jesaja vergelyk die Here met ʼn wynboer, wat al sy energie aan sy wingerd bestee het. God het alles gegee in Israel se geskiedenis: telkens bevryding, elke dag versoening, wegwysers vir die lewe, wonderlike beloftes, ernstige waarskuwings, en eindelose geduld. Meer as dít kon God nie doen om hul liefde te wen nie. Sy verwagtings was besonder hoog. ʼn Lewe met Hom en met mekaar sou toon wat Hy daaraan bestee het. Sy wingerd sál vrugte voortbring!

Maar ...  “Ek het goeie bestuur verwag, en kyk, dit was ‘bloedbestuur’”.

“Waarom het Ek verwag dat die wingerd goeie vrugte sou voortbring, terwyl dit wilde druiwe voortgebring het?” Dit is ʼn aanklag wat ’n mens ernstig moet opneem. En tegelyk voel jy God se teleurstelling aan – en ook dit raak ’n mens!

Naïef🔗

Het die Here egte verwagtinge? Kyk Hy in gespanne verwagting uit na ons reaksie op sy inset? Is Hy werklik teleurgesteld, terwyl Hy tog wéét hoe diep ons sonde gevestig is? Hy ken sy mense tog deur en deur. Bowendien, God sien die geskiedenis vooruit. Hy sien vooruit hoe Israel sal reageer. Ja, dít gaan selfs ook nie buite sy wil om nie. Maar, roep God nie self sy teleurstelling op deur sy hoë verwagtinge nie? Sou jy dít by mense nie “naïef” noem nie? Of, maak Hy maar net asof Hy ʼn verwagting het en teleurgesteld kan wees?

Liefde🔗

Alhoewel God die geskiedenis vooruit sien, doen dit aan sy lewensegte verhouding met ons geen afbreuk nie. Dat God bo alles verhewe is en vooruit kan sien, is jou troos. Maar, dié troos wil beleef word binne ʼn opregte liefdesverbintenis. Daarin is God en ons ernstige deelgenote. God se verwagting is die verwagting van die geliefde. Sy teleurstelling is soos dié van ʼn minnaar wat afgewys is. Só ernstig bedoel God sy verhouding met ons. Van hierdie liefdesverhouding spreek hierdie beeld van die wingerd. Jou geliefde is soos ʼn wingerd wat jou bly maak (Hooglied 8:12). Jy ervaar God se liefde volgens wat Hy vir die wingerd gedoen het. Wat meer kan Hy nog doen? Dit is nie God se skuld dat die volk geen vrugte dra nie. Hulle sê “nee” vir die ideale eggenoot, en dit raak God opreg en diep. Ons sonde is vir Hom onbegryplik.

Nog Meer Doen🔗

Kan jy die verwagting van só ʼn Geliefde waarmaak? Maak dit ons nie gespanne nie? Funksioneer Sy teleurstelling nie as emosionele druk nie? Om aan hoë verwagtinge te voldoen is tog ongesond?

Maar, God se verwagting van ons word die geheim van óns verwagting van God. Ons gaan die adventsweke in: ons nader weer Kersfees. Daarin leer ons om alles van Christus te verwag. In Jesaja 5 vra die Here na ʼn eeuelange liefdesverhouding: “Wat kon Ek nog meer vir my wingerd doen?” Sou Hy hom tog nie maar daarby kon neerlê dat dit (die wingerd) tot niet gegaan het nie? Meer kon Hy tog nie doen nie?

Sedert Kersfees weet ons beter. God belê sy liefde nog dieper in ons lewens.

Wat by ons tekort skiet, sal in Jesus sigbaar word.

In Hom kan jy met die Geliefde en sy verwagtinge saamlewe, terwyl sy dringende appèl op jou verantwoordelikheid heilsaam bly. En daarom raak Sy teleurstelling jou ook diep: “Ek het alles vir jou gedoen, en kyk..."

Die tyd voor Kersfees begin met hoë verwagting.