2 bladsye.

Hoe Bid Ons?

persoon bid🔗

Dit is Wonderlik om te Bid🔗

Wanneer ons nadink oor gebed, begin ons dikwels by die verkeerde kant. Ons begin aan ons kant. En dan word gebed al baie vinnig ʼn probleem.

Kom ons begin ’n slag aan die ander kant, aan God se kant. En ek wil dan nie in die eerste plek aandag vra vir die feit dat ons gebed ’n antwoord is, dat dit ’n reaksie is op wat God sê nie. Dis ook waar. Maar ek wil hier op die feit wys dat God daarvan hou om ons te hóór bid. Juis om die rede is Hy ’n Vader!

As jy dus nadink oor jou gebedslewe, moenie eers aan jou eie behoeftes dink nie. Dink eers goed na oor die feit dat God sit en wag vir jou gebed. God neig sy oor (Psalm 116:2). Dit is wat ons moet besef: God buig oor, met sy hand teen sy oor, sodat Hy niks mis van dit wat ons tot Hom bid nie.

Dink ook aan Psalm 50 vers 15: “Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer”.

Vanuit hierdie invalshoek mag jy nadink oor jou gebedslewe. Dit bring ’n mens dadelik by die hoë waarde wat gebed behoort te hê.

Om te bid is dus in die eerste plek iets besonders. As ’n mens bid is jy volledig by die Here, en geheel en al op Hom gerig. Daarom sê die Here Jesus: “Wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is.” (Matteus 6:6).

Dit gaan daaroor dat ons alleen saam met die Here is. Dan word dit ook sigbaar wie ons regtig is. Ons hoef nie ’n front voor te hou of toneel te speel nie. As ons hierdie stilte, hierdie afsondering nie ken nie, dan verloor ons openbare gebede ook baie van hulle waarde. (Ek wil dus nie sê dat ons gebede dan waardeloos is nie!).

Om te bid is dus om te geniet. Geniet van jou omgang met die Here. Bewus wees van die feit dat jy onder ’n oop hemel leef en nie ’n arme swerwer is wat op jouself aangewese is nie. Weet dat jy ’n kind is met ’n Vader wat oneindig baie van jou hou. Met Hom kan jy openhartig praat. En niks van jou lewe is te klein of onbenullig vir die gebed nie.

Bid is Om Jou Lewe met God te Deel🔗

Wanneer ons oor ons gebedslewe nadink, is dit goed om hier te begin: Die Here verlang daarna dat ons voor Hom verskyn, en dat ons alles met Hom deel, die blye en die hartseer sake.

Natuurlik is gebed nie daar om God op hoogte te bring van alles wat in jou lewe gebeur nie. Gebed is nie soos ’n radio nuusdiens nie. Nee, dit is: om jou hele lewe met jou Vader te deel. Daarom kan jy ook gewone alledaagse dinge in jou gebed noem: jou angste en onsekerheid, probleme by jou werk of in jou verhoudings, besluite wat jy moet neem. Baie konkrete praktiese dinge.

Dit geld ook wanneer jy jou sondes bely. Dit is nie so moeilik om in die gebed oor jou sondes en tekortkominge in die algemeen te praat nie. Dis egter baie moeiliker om vir die Here te sê: “Daar het ek my misgaan en hier het ek verkeerde dinge gesê, ek moes dit nie gesê het nie. Sal U my al hierdie dinge vergewe?”

Dit beteken dat jy goed moet nadink as jy bid. Ons kan soms nogal soos robotte wees: hande vou, oë toe, bid; so asof jy net vinnig by God inloop om ’n boodskap deur te gee, en dan weer verdwyn.

Opregte gebed vra nadenke: wat sal ek bid, waarvoor sal ek dank, wat het verkeerd gegaan vandag, waaroor is ek bekommerd, vir wie moet ek bid. So gaan staan jy bewustelik voor die troon van God.

Samevattend: As jy bewus word van die feit dat die Here uitsien na sy kind se gebed, en dat jy in jou gebed alles met Hom kan deel, word die gebed baie spesiaal, iets wat jy intens geniet. Die sleur in jou gebedslewe verdwyn wanneer jy elke dag bewustelik na God toe gaan in jou gebede.

Gebed: nie ’n las nie, maar ’n lus.