Bron: De Reformatie. 2 bladsye.

Hoe Bly Ons Gebed Lewendig?

Onse Vader

Gebed kan dalk maklik in ʼn sleurwerk ontaard. Baie kinders van God ervaar dit so. Terwyl jy jonk is, begin jy met jou eie gebedslewe. Wanneer mense dalk trou, begin hulle oor en begin ook tesame ʼn nuwe gebedslewe. Na verloop van jare, kry jy dalk die gevoel dat jou gebed voorspelbaar geword het. Jou kinders kan dalk al voorspel wat jou volgende sinnetjie tydens die tafelgebed gaan wees. Die saambid tussen man en vrou begin mettertyd om ʼn herhaling van gister se woorde te word. Dit is goed as ons so ’n situasie as moeite of sleur ervaar. ’n Mens sou dit immers ook net as normaal kon aanvaar, en verlief neem met die situasie. En dan het die sleur gewen.

Is Daar Ander Maniere?🔗

Hoe kan ons hierdie sleur in die gebed voorkom? Laat ek uit die staanspoor sê dat ons nie verkeerde wapens moet gebruik nie. Sulke verkeerde wapens is byvoorbeeld om daarna te streef om elke gebed totaal uniek te bid. So iets is nie moontlik nie, en is ook nie nodig nie. God het nie die perfekte bidder lief nie, maar die opregte bidder.

Die Here Jesus het in die eerste plek die Onse Vader vir ons gegee as ʼn gebed vir ons persoonlik. Hoe bekend die woorde ook al is, hulle is tog elke keer as ’n mens dit bid, weer vol krag. Die Onse Vader is ook ʼn skildery-gebed gebed, waarvolgens jy elke keer kan sien hoe jy kan en mag bid. Dis ʼn voorbeeld-gebed waarvan jy byvoorbeeld elke dag van die week een bede kan kies en dit sentraal stel in jou eie gebed. Jy sou dit miskien kon doen met behulp van die uitleg van die Heidelbergse Kategismus (Sondag 46 – 52). So sou ’n mens inhoud aan jou gebed kon gee. Dit is nie noodwendig so oorspronklik nie, maar dit kan tog nuwe lewe in ’n mens se gebedslewe blaas.

Ek noem hierdie dinge ook om te beklemtoon dat ons nie dadelik te hoë eise aan onsself stel nie. As jy elke gebed heeltemal oorspronklik en nuut wil bid, sal jy vinnig uit “gebedsvoorraad” raak. Al wat dit tot gevolg sal hê, is frustrasie met jouself. Dan kan jy jouself eerder beroep op die woorde van die volmaakte gebed of die formuliergebede in jou Psalmboek.

Nie Alles Tegelyk Aanpak Nie🔗

Om die sleurwerk in ons gebed teë te gaan, kan dit ook help om die gebied van naderby te bekyk. ʼn Gebed bestaan uit verskillende afdelings. Daar is lofprysing en aanbidding, danksegging, skuldbelydenis, gebed vir vergewing, pleit volgens God se beloftes, voorbidding vir ander, en dan ook nog dinge in jou eie persoonlike lewe. Dit is ʼn hele mond vol! As ’n mens aan dit alles goed wil aandag gee, pas dit nie eers in een gebed nie! En dis ook nie nodig nie. Ons kan byvoorbeeld somtyds heel doelbewus net een van bogenoemde elemente in die gebed op die voorgrond plaas. Hoekom sou jy nie een van jou gebede slegs rig op die lofprysing van die Here nie, deurdat jy Hom aanbid vir sy grootheid en al sy groot dade vermeld? Die Here hou daarvan om dit te hoor!

En gestel dat alles op ʼn spesifieke dag in jou lewe verkeerd geloop het, dan is dit goed om uitgebreid daaroor met die Here te praat. En iets soos skuldbelydenis is tog nie ʼn kwessie van een sinnetjie nie? Dit is belangrik om vir die Here te sê wat het verkeerd geloop en waarvoor jy vergewing vra. Dit op sigself sal al vir jou siel verligting gee en die gevoel van vergewing sal baie sterker opmerkbaar wees.

En as daar spesifieke probleme in jou lewe is, is dit goed om met die Here daaroor te praat. In so ’n geval kan jy gebed en Bybellees en oordenking van die saak met mekaar afwissel. As jy ʼn bepaalde moeite aan die Here voorgelê het, is dit goed ook net ’n tydjie stil te word en na te dink: wat mag en kan ek aan die Here vra in verband met hierdie situasie? Volgens watter belofte mag ek pleit? Om te bid beteken dat ons ook voluit ons verstand moet gebruik!

’n Mens hoef dus nie elke keer dieselfde te bid of alles in een gebed te noem nie. Juis dan kan gebed baie gou in ’n sleur en herhaling verval. Soos iemand eenkeer gesê het: “Ek kan nie saans gaan slaap voor ek nie by die Here uitgeteken het nie.” Maar dis nie reg om so met God, jou Vader om te gaan nie. Om opreg te bid, is om God by alles te betrek. En dit beteken dat ek die een keer meer klem op een saak lê, dalk in verband met iemand wat ek ken, en ʼn ander keer dank ek die Here vir dit wat Hy vir my gegee het, heel konkreet.

saam bid🔗

Bid is Om Te Antwoord🔗

Die beste medisyne teen sleur in ons gebede het ek nog nie genoem nie. Dit is om die gebed te verbind aan die lees van God se Woord. Want ten slotte is bid om te antwoord. Ons sê nie sommer net enige iets nie. ʼn Mens hoor soms dat mense bid: “O God, as U bestaan, maak U dan bekend aan my.” Maar as jy bid, doen jy presies die omgekeerde, omdat jy weet: God hét Homself bekend gemaak. Hy is nie die groot Onbekende nie. Hy is die God wat al Homself aan jou verbind het en uitgespreek het: Ek is jou God, Ek het jou lief met ʼn ewige liefde. God het gepraat in sy Woord, die Groot Belofteboek. Hy het dit swart op wit gestel: Ek wil vir ewig jou Vader wees, die totale sorg oor jou lewe het Ek in my hande geneem. Ek wil jou bewaar teen afvalligheid, en aanvalle van die duiwel. Ek wil jou vashou in die vreeslike dieptes van jou lewe, wanneer alles nag-donker is. God het dit vir ons belowe en in ons gebed mag ons Hom op sy belofte wys. Ons kan dit heel letterlik doen. Ek bedoel dit só: jy kan jou Bybel oopmaak en met jou vinger een van God se beloftes aanwys, en dit aan die Here voorhou: Here, U het dit tog self gesê. U het gesê: “Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie” (Hebreërs 13:5). Ek pleit volgens hierdie woorde. So kan ʼn mens baie doelgerig fokus op wat God belowe het.

Jy kan met jou gebed ook direk aansluiting vind by wat jy dalk gelees het. Neem nou byvoorbeeld die Psalms. Jy kan die Psalms van voor tot agter deurlees, en jouself afvra watter belofte jy van die Here vind in die Psalm wat jy gelees het. Of: “Wat sê die Here hier van Homself, of wat wil die Here hier vir my wys of waarteen waarsku Hy my hier?” Vervolgens sou jy dit in jou gebed kon verwerk. So kan jy sien: dat om te bid, is om te antwoord, om te reageer op dit wat die Here gesê het.

En Nou die Praktyk🔗

As jy nou agtergekom het dat jy besig is om in sand vas te val met jou gebed, is dit goed om voorraad op te neem van jou gebedslewe en probeer om jou gebed weer lewendig en vars te maak. Bogenoemde kan jou dalk help, maar ek wil tog ook noem dat die een voorwaarde vir ʼn lewendige gebedslewe, dissipline is. Jy sal jouself ook moet inoefen in die omgang met die Here, en in hierdie leerskool bly jy lewenslank.

Ten slotte, dit lyk dalk of ons die gebed op ʼn baie tegniese manier benader het. Dit is sekerlik nie verkeerd om saam na te dink oor die vorm en inhoud van die gebed nie. Die dissipels het tog ook aan die Here Jesus gevra: “Here, leer ons bid?” Maar dit hoef natuurlik nooit alle spontaneïteit uit te sluit nie. Daar is gelukkig genoeg kinders van God wat elke dag ʼn lewende, nie-sleurende omgang met Hom het. Maar soms sluip daar tog ʼn fout in. Soms word gebed tog net ’n oefening van herhaling. En dan is dit tyd om nuut te begin. Ek hoop dat ek jou hierin kon help. Ek wens u baie blydskap toe in u omgang met God!